^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง ครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "บ้านสมเด็จย่า แห่งความทรงจำ"

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "บ้านสมเด็จย่า แห่งความทรงจำ"

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ผู้สนใจการถ่ายภาพ ร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "บ้านสมเด็จย่า...แห่งความทรงจำ" ชิงเงินรางวัลและภาพพระราชทานฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 111 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2554

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

กรมสรรพากรขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

โครงการ RD Giving Art Award กรมสรรพากรขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย และภาพวาดในหัวข้อ “สังคมมีสุข...ด้วยการให้” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท โดยได้จัดให้มีการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดภาพถ

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองโรงแรมสีเขียว ชาโต เดอ เขาใหญ่"

โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อุดมศึกษาร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองโรงแรมสีเขียว ชาโต เดอ เขาใหญ่" ชิงทุนการศึกษากว่า 44,000 บาท

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

  • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับอุดมศึกษา เท่านั้น

ประกวด ชุดภาพถ่าย “ความสุขของแผ่นดิน”

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับ สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงบประมาณ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพ

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สหรัฐอเมริกาในมุมมองของคุณ"

โครงการสหรัฐอเมริกาศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภายใต้หัวข้อ “สหรัฐอเมริกาในมุมมองของคุณ” (America through a Thai Lens) ชิงเงินรางวัลมูลค

ประกวดวาดภาพเยาวชน + ประกวดผลงานจิตรกรรม Horse Award & NAN MEE Fine Art Award

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญน้องๆ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพเยาวชน Horse Award และน้อง มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Art Award โดยในป

ประกวดออกแบบเสื้อยืด รักษ์ประเทศและโลก

ประกวดออกแบบเสื้อยืดรักษ์ประเทศและโลก

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ขอเชิญน้องๆ ในชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีอายุ 15-18 ปี บริบูรณ์ (ม.4-6 หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมประกวดออกแบบเสื้อยืดรักษ์ประเทศและโลก “ให้ความสำ คัญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ กับประเทศและโลกของเรา ในปัจจุบัน” ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ราฟเฟิลส์ กรุงเทพมหานคร พร้อมรับ iPad2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

Central bundid-noi YOUNG CREATIVE LOGO Design contest

สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทุกท่านมาร่วมออกไอเดียแชร์ความคิดสร้างสรรค์ ประกวดโลโก้สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย /Central bundid-noi YOUNG CREATIVE LOGO Design contest สำหรับเด็กๆให้เต็มไปด้วยความสุข และสนุกอย่างสร้างสรรค์ ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท

ผู้เข้าประกวดส่งผลงาน ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สำนักงานใหญ่

You Can Be A Star 2 ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

บริษัท โมโซไทยแลนด์ จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โครงการ YOU CAN BE A STAR ปีที่ 2 เฟ้นหา ศิลปิน นักออกแบบภาพศิลปะ ที่มีพรสวรรค์ให้กับ EPICASE ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเชิญมาร่วมสนุกและแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งผลงานทางด้านศิลปะในชีวิตประจำวันอันแสนพิเศษของคุณ ร่วมกับโครงการ YOU CAN BE A STAR

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ผลงาน

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.