^ Back to Top

ประกวดออกแบบลายกระเบื้องซีเมนต์ "Siam classic creative contest ครั้งที่ 1"

Siam classic creative contest ครั้งที่ 1

สยามคลาสสิค กรุ๊ป ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกระเบื้องซีเมนต์ "Siam classic creative contest ครั้งที่ 1" แนวคิด "อัตลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย ภาคใต้ สะท้อนผ่านพื้นกระเบื่อง ซีเมนต์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 60,000 บาท พร้อมรางวัลโล่เกียรติยศ จากสมาคมสถาปนิกทักษิณ

ประเภทการประกวด
1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา 15-22 ปี
2. ประชาชนทั่วไป 23-55 ปี

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2558
  • ตัดสินการประกวดวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

การส่งผลงาน

  • ส่งทางอีเมลล์ creative_contase@hotmail.com
  • ส่งไปรษณีย์ที่
    บจก.สยามคลาสิค วัสดุภัณฑ์ (ประเทศไทย) (วงเล็บมุมซองว่า ส่งผลงานประกวด)
    เลขที่ 150 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

สอบถามเพิ่มเติม

  • คุณโจ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด) โทร. 074-554359-60 ,093-7398531
  • www.facebook.com/SiamclassicMaterials
Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
28 Apr 2015 10:00 to 15 May 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.