^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉันกับการต่อยอดสู่อาเซียน"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉันกับการต่อยอดสู่อาเซียน"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดทางภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉันกับการต่อยอดสู่อาเซียน" ความยาว 10-15 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 มกราคม 2015 
  • กิจกรรมค่ายทรัพย์สินทางปัญญา 3 วัน 2 คืน ณ กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558

ติดต่อสอบถาม

  • ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • โทร : 027293955 , 027298455 , 0957653471
  • Facebook : www.facebook.com/DIPcamp2015 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกนกวรรณ มณฑิราช

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
01 Jan 2015 10:00 to 18 Jan 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.