^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “บ้านเฮา”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “บ้านเฮา”

เทศกาลหนังเมืองแคน Kaen International Film Festival ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “บ้านเฮา” เพื่อเข้าร่วประกวดในงานเทศกาลหนังเมืองแคน 2558 (the เทศกาลหนังเมืองแคน Kaen International Film Festival 2015) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15-18 มกราคม 2558 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชิงรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมรางวัลแคนทองคำ

คุณสมบัติ
ผู้กำกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกสัญชาติ และ ทุกอาชีพ ทีมละไม่เกิน 4 คน

กติกา

 1. เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่เกิน 10 นาที ในหัวข้อ “บ้านเฮา” และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
 2. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดผู้สมัครจะต้องอธิบายถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ โดยไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายทำ
 3. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ ไฟล์ .mov หรือ .mp4
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 5. โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งหนังสั้นเข้าประกวด

 • ขั้นตอนที่ 1 กรอกไปสมัครทางออนไลน์ ที่ http://goo.gl/forms/4cQO1gn7YP
 • ขั้นตอนที่ 2 ส่งหนังสั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 หมดเขตรับสมัครผลงานวันที่ 11 มกราคม 2558 (ยึดตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ที่ เทศกาลหนังเมืองแคน 2558 ปณ.234 ที่ทาการไปรษณีย์ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

รางวัล 

 • อันดับที่ 1 เงินสดมูลค่า 25,000 บาท พร้อมรางวัล แคนทองคำ
 • อันดับที่ 2 เงินสดมูลค่า 20,000 บาท
 • อันดับที่ 3 เงินสุดมูลค่า 15,000 บาท
 • ป๊อบปูล่าโหวต 10,000 บาท

หนังสั้นที่เข้ารอบ 10 เรื่องสุดท้ายจะถูกนำไปฉายในเทศกาลหนังเมืองแคน ในวันที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ จอ LED ยักษ์ กลางแจ้ง ในลานวัฒนธรรม และเผยแพร่ในสื่อหลักของโครงการต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Total Prize Money: 
70,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
22 Dec 2014 10:00 to 11 Jan 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.