^ Back to Top

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

กระเบื้อง CAMPANA ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกระเบื้อง Young Creative Contest ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีถึง 30 ปี

การส่งผลงาน
นำเสนอผลงานการออกแบบลงบนกระดาษขนาด A2 (420x594 มม.) ดังนี้
1. การออกแบบลวดลายกระเบื้องเป็นคอลเลคชั่นเดียวกัน โดยประกอบด้วย

 • กระเบื้องปูพื้นขนาด 30 ซม. X 30 ซม. 
 • กระเบื้องปูพื้นขนาด 40 ซม. X 40 ซม. 
 • กระเบื้องปูพื้นขนาด 60 ซม. X 60 ซม. 
 • กระเบื้องบุผนังขนาด 20 ซม. X 25 ซม.
 • กระเบื้องบุผนังขนาด 25 ซม. X 40 ซม.

2. ตั้งชื่อคอลเลคชั่นและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
3. ห้องตัวอย่างแสดงการใช้งานจริง
4. แนบไฟล์ผลงานการออกแบบดิจิตอลต้นแบบในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10/CS3) และ JPEG บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น
5. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมทั้งติดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้านหลังผลงาน
หมายเหตุ : สามารถดาวโหลดใบสมัครและตัวอย่างผลงานได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุค
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดการ
1. ส่งใบสมัครและผลงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557
2. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://campanatiles.comและ/ เฟซบุค CAMPANA www.facebook.com/campanatiles
3. จัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย วันที่ 22 ตุลาคม 2557
4. การแข่งขันรอบสุดท้ายและงานประกาศรางวัล วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ผู้เข้ารอบนำเสนอผลงานไม่เกิน 10 นาที

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะตัดสินการประกวดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ (ความสวยงาม) 30 คะแนน
2. แรงบันดาลใจและการสื่อความหมาย 20 คะแนน
3. ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง 30 คะแนน
4. ความสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 20 คะแนน

เงื่อนไข

 1. ผู้ส่งผลงานสามารถมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 2. ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค โดยต้องออกแบบชัดเจน เสมือนจริง
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องเป็นผลงานใหม่ จะต้องไม่ลอกเลียนแบบจากที่ใด ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย ไม่เคยผ่านการประกวดใดๆมาก่อน
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯในการนำไปเผยแพร่ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 6. ผู้เข้ารอบจะต้องยืนยันการร่วมงานการแข่งขันรอบสุดท้ายและงานประกาศรางวัล หากไม่สามารถมาร่วมงานได้จะถือว่าสละสิทธิ์
 7. รางวัลป็อปปูล่าโหวต สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายและมียอดโหวตผ่านทาง Fan Page สูงสุด รับรางวัล SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 มูลค่า 12,900 บาท
 8. ผู้ได้รับรางวัลทุกรายการจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5จากมูลค่ารางวัลนั้นๆ

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท
 5. รางวัลป็อปปูล่าโหวต 1 รางวัล มูลค่า 12,900 บาท

หมายเหตุ : รางวัลป็อปปูล่าโหวต สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายและมียอดโหวตผ่าน เฟซบุคCAMPANA (www.facebook.com/campanatiles) สูงสุด รับรางวัล SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 มูลค่า 12,900 บาท

ส่งผลงานได้ที่
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนน รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง 10310 วงเล็บมุมซอง (Young Creative Contest)

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวรณิชชา แสงสุพรรณ / บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด(มหาชน)

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
28 Jul 2014 10:00 to 15 Sep 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.