^ Back to Top

ประกวดภาพวาดหมีแพนด้า

ประกวดภาพวาดหมีแพนด้า

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน สาขาถนนสามัคคี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา แลประชาชนทั้วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดหมีแพนด้า ชิงทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนฟรี รวมมูลค่า 50,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • บุคคลทั่วไป
 • ไม่จำกัดสัญชาติและอายุ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่จำกัดเทคนิคการวาดภาพ และต้องไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น
2. กำหนดให้ภาพหมีแพนด้า ประกอบด้วยอิริยาบถ 3 ลักษณะ ได้แก่

 • หมีแพนด้ายิ้มหรือหัวเราะ
 • หมีแพนด้าร้องไห้
 • หมีแพนด้าตกใจ

3. ส่งภาพวาดหรือไฟล์ภาพ โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก 

 • ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่
  โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน
  สาขาถนนสามัคคี 541/6 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย
  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • ส่งผลงานทางอีเมล์ mulan.samakki@gmail.com

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

รางวัลการประกวด
คณะกรรมการตัดสินการประกวด จะดำเนินการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น 5 ผลงาน เพื่อรับทุนเรียนภาษาจีน 2 คอร์ส (40 ชั่วโมง) จำนวนทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 50,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากโรงเรียนสอนภาษามู่หลาน สาขาถนนสามัคคี ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน สาขาถนนสามัคคี (ตรงข้ามซอยสามัคคี 30) 541/6 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทร.0-2952-1236, 08-3117-4229
 • เฟซบุ๊ค Mulan Samakki

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Mulan Samakki

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
27 Apr 2014 10:00 to 31 May 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.