^ Back to Top

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ ปิดรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2560

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ได้จบการศึกษาเป็นบัณ

การประกวด SUPERSTAR COLLEGE MUSIC AWARDS 2015

พร้อมไหม? สู่โอกาสในการเป็นศิลปิน-นักร้อง ในวงการบันเทิง กับการประกวด SUPERSTAR COLLEGE MUSIC AWARDS 2015 ระดับชั้นมัธยมต้น อายุระหว่าง 13-15 ปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท 

ประเภทวงดนตรี                

แข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557​

แข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557​

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานโครงการอันเนื

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง"

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง"

อาท ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับตัว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับตัว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development-TBCSD) และกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ขอเชิญนักเรียน นิสติ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับต

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. PTT YOUTH CAMP 2014 : "นวัตกรรมสร้างอนาคต Innovation Creates The Next "

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. PTT YOUTH CAMP 2014 : "นวัตกรรมสร้างอนาคต Innovation Creates The Next "

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนในระดับระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท.

Deadline: 
Fri, 2014-08-08 10:00

ประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี

ประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัคนเข้าร่วมการประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยร

Deadline: 
Mon, 2014-09-22 16:00

ประกวด Cosplay และ Coverdance "Tukcom Cosmo Contest 2014"

ประกวด Cosplay และ Coverdance "Tukcom Cosmo Contest 2014"
แลนด์มาร์ค อุดร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประกวด Cosplay และ Coverdance ในรายการ Tukcom Cosmo Contest 2014 ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล
 
กำหนดระยะเวลา
Deadline: 
Sat, 2014-07-19 16:00

ประกวดวาดภาพ Children Painting Competition 2014 ในหัวข้อ "พระคุณแม่"

ประกวดวาดภาพ Children Painting Competition 2014 ในหัวข้อ "พระคุณแม่"

บ้านสีลม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 : Children Painting Competition 2014 หัวข้อ “พระคุณแม่” ชิงทุนการศึกษา 15,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2014-07-10 16:00

ประกวดเต้น Imperial Power Dance Contest 2014

ประกวดเต้น Imperial Power Dance Contest 2014

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 6-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น Imperial Power Dance Contest 2014 ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Mon, 2014-07-28 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ทุนการศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.