^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ TWP ENGLISH TALENT ครั้งที่ 4: MY HOMELAND

ประกวดคลิปวิดีโอ ภาษาอังกฤษ TWP ENGLISH TALENT ครั้งที่ 4: MY HOMELAND

สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอในโครงการ TWP ENGLISH TALENT ครั้งที่ 4: MY HOMELAND ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 75,000 บาท นำเสนอในรูปแบบ สารคดีท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ของตัวเองโดยใช้แต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถคิดวิธีการนำเสนออย่างไรก็ได้ ถ่ายทำลงคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 10 นาที

กติกาการแข่งขัน

 • ส่งผลงานเป็นทีมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • ผู้ส่งเข้าประกวด 1 ทีม มีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง
 •  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับคือ
  • ระดับมัธยมต้น
  • ระดับมัธยมปลาย
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมีเนื้อหาไม่ขัดต่อจริยธรรมหรือประเพณีที่ดีงาม
 • คลิปวิดีโอ ไม่ได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากงานสร้างสรรค์ของผู้ใด หากมีการลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง
 •  หากมีการตัดสินให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลนอกเหนือ จากรางวัลที่ได้กำหนดไว้ สำนักพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลชนะเลิศหรือไม่ก้ได้ กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านมาตราฐานการตัดสินของคณะกรรมการ
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และไม่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ
 • ส่งผลงานพร้อมคลิปวิดีโอ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 56 – 31 ธ.ค. 56
 • ส่งผลงานในส่วนเนื้อหา (file: Ms word) พร้อม คลิปวิดีโอ นำเสนอความยาวไม่เกิน 10 นาที ทาง TWPENG@TWP.CO.TH เท่านั้น
 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะถูกโพสต์ลงหน้า Facebook ของโครงการ โดยจะนำผลโหวตมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินโดยเปิดให้โหวตตั้งแต่วันที่15 ม.ค. - 28 ก.พ.57ผ่านทาง www.facebook.com/twpengtalent
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะได้รับแจ้งผลทาง E-mail ที่ให้ไว้
 • ประกาศผลรอบตัดสิน ในเดือนมีนาคม 2557
 • มอบรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครทาง website ของสำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช www.twp.co.th และ ส่งผลงานได้ที่ TWPENG@TWP.CO.TH 

กำหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ส.ค.56 - ม.ค. 57
 • เปิดรับผลงาน 1 ก.ย.56 – 31 ธ.ค. 56
 • นำผลงานขึ้น Facebook เพื่อเปิดให้เข้าโหวต 15 ม.ค. 57
 • เปิดให้เข้าโหวตคลิป 15 ม.ค. – 28 ก.พ. 57
 • ประกาศผลผู้ชนะ มี.ค. 57
 • พิธีมอบรางวัล งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รางวัล

 • ระดับมัธยมต้น จำนวน 3 รางวัล และ ระดับ มัธยมปลายจำนวน 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล
 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท (ทีมผู้ชนะ 30,000 บาท โรงเรียน 20,000 บาท )
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท (ทีมผู้ชนะ 20,000 บาท โรงเรียน 10,000 บาท )
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท (ทีมผู้ชนะ 15,000 บาท โรงเรียน 5,000 บาท )

*หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
**รางวัลอื่นๆ จากผู้ร่วมสนับสนุน

Total Prize Money: 
75,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Sep 2013 10:00 to 31 Dec 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.