^ Back to Top

ประกวดออกแบบชุดศึกและเซ็ตอาวุธ หัวข้อ "ระเบิดความคิด เนรมิตงานดีไซน์"

 ประกวดออกแบบชุดศึกและเซ็ตอาวุธ หัวข้อ "ระเบิดความคิด เนรมิตงานดีไซน์"

GAMEINDY ร่วมกับเกม ๔๐๐ ออนไลน์ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบชุดศึก และเซ็ตอาวุธภายใต้หัวข้อ "ระเบิดความคิด เนรมิตงานดีไซน์" เพื่อนำมาพัฒนาเป็น ชุดศึกและอาวุธเซ็ตภายในเกม ชิงเงินรางวัลรวม มูลค่า 30,000 บาท และผลงานดังกล่าวจะถูกนำไปลงเข้าสู่ในเกมจริงๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เกมออนไลน์ไทย

ระยะเวลา
•  ระยะเวลาในการส่งผลงาน : ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2556
•  เปิดโหวตผลงาน : วันที่ 15 ธันวาคม 2556 - 30 ธันวาคม 2556
•  ประกาศผล : วันที่ 6 มกราคม 2557
•  รับมอบรางวัล : วันที่ 12 มกราคม 2557

กติกาการเข้าประกวด
•  การประกวดเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2556 และรับเฉพาะผลงานในรูปแบบไฟล์ PNG หรือ JPEG ก่อนเที่ยงคืนของคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ตามเวลาประเทศไทย
•  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่ และยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
•  ผลงานจะต้องอยู่ใน Theme ไทยแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์
ต้องส่งผลงานในขนาด 800x600 px ผลงานจะต้องออกแบบสำหรับเกม ๔๐๐ ออนไลน์โดยจะแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ออกแบบ Concept Art ชุดศึก ทั้ง ชาย และ หญิง อย่างละชุดต่อหนึ่งรูป โดยผู้เข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนรูป
ประเภทที่ 2 ออกแบบ Concept Art อาวุธทั้ง 4 ประเภท คือ ดาบ มีด ไม้เท้า/คฑา และธนู โดยผู้เข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนรูป
•  หมายเหตุ : โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดประเภทใด ประเภทหนึ่ง หรือสามารถส่งประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท
•  ผลงานที่ส่งประกวดสามารถออกแบบได้ด้วยเครื่องมือทุกประเภท เช่น การวาดด้วยดินสอ การวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกต่างๆ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายหรือภาพตัดต่อ
•  เปิดโหวตผลงานวันที่ 15 ธันวาคม 2556 - 30 ธันวาคม 2556 และจะประกาศผลวันที่ 6 มกราคม 2557
•  ​รับมอบของรางวัลวันที่ 12 มกราคม 2557

เกณฑ์การตัดสิน
•  มีความสวยงาม
•  มีความสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของเกม
•  แสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
•  มีความคิดสร้างสรรค์
•  นำไปใช้ได้จริง

กรรมการตัดสิน
•  รอบที่ 1 รอบคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบประเภทการประกวดจำนวนละ 20 ผลงาน โดย
-  คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
-  
ทีมงานผู้ให้บริการ
-  ทีมงานผู้พัฒนา

•  รอบที่ 2 รอบตัดสินหาผู้ชนะเลิศ โดย
-  
ทีมงานจะคัดเลือกผลงานเข้าตาคณะกรรมการประเภทละ 20 ผลงานมาให้โหวต
-  รางวัลเรียงตามคะแนนโหวตตามลำดับ

•  รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมโหวต
สุ่มผู้โชคดีจากผู้ที่ร่วมโหวต จำนวน 10 รางวัล

•  รางวัลประทับใจทีมงาน
คัดเลือกโดยทีมงาน แบบที่ประทับใจทีมงานจริงๆ จำนวน 5 รางวัล

การตัดสินผลงาน
•  ทีมงานคัดเลือกผลงานเข้าตากรรมการอย่างละ 20 ผลงานเข้าประกวด มาให้โหวตเพื่อคัดเลือกหา ผู้ชนะเลิศการประกวด และ รองชนะเลิศการประกวด
-  Concept Art ชุดศึก ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ผลงาน
-  Concept Art อาวุธ ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ผลงาน

•  รางวัลชนะเลิศ
-  
ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบชุดศึก จะได้รับ ไอเทม "หมวกทรงประพาสแดงขลิบทอง" และ ไอเทม"กล่องข้าอยากเป็นผู้กล้า" อย่างละ 1 ชิ้นเป็นรางวัล พร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท*
-  ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบเซตอาวุธ จะได้รับ ไอเทม "หมวกทรงประพาสแดงขลิบทอง" และ ไอเทม"กล่องข้าอยากเป็นผู้กล้า" อย่างละ 1 ชิ้นเป็นรางวัล พร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท*

•  รางวัลรองชนะเลิศ
-  
ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการออกแบบชุดศึก จะได้รับไอเทม "หมวกทรงประพาสแดงขลิบขาว" และ ไอเทม"กล่องข้าอยากเป็นผู้กล้า" อย่างละ 1 ชิ้นเป็นรางวัล พร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 5,000 บาท*
-  ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการออกแบบเซตอาวุธ จะได้รับไอเทม "หมวกทรงประพาสแดงขลิบขาว" และ ไอเทม"กล่องข้าอยากเป็นผู้กล้า" อย่างละ 1 ชิ้นเป็นรางวัล พร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 5,000 บาท*

•  ผู้เข้าร่วมโหวตจะมีสิทธิ์สุ่มลุ้นรับไอเทม "หมวกทรงประพาสแดงขลิบแดง" และ ไอเทม"กล่องข้าอยากเป็นผู้กล้า" อย่างละ1 ชิ้นเป็นรางวัล จากทั้งหมดจำนวน 10 รางวัล
รางวัลประทับใจทีมงานจะได้รับไอเทม "หมวกทรงประพาสแดงขลิบแดง" และ ไอเทม"กล่องข้าอยากเป็นผู้กล้า" อย่างละ1 ชิ้นเป็นรางวัล จากทั้งหมดจำนวน 5 รางวัล

*หมายเหตุ :
•  รางวัลสำหรับ ผู้ชนะเลิศการประกวด , รางวัลรองชนะเลิศการประกวด , ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด , ผู้เข้าร่วมโหวต และ รางวัลประทับใจทีมงาน จะจัดส่งไอเทมให้ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 เดือน หลังจากประกาศผลผู้ชนะเลิศ
•  รางวัลเงินสดจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
•  ภาพทุกภาพที่นำส่งเข้าประกวดจะถูกนำขึ้นเผยแพร่ผ่านทางแฟนเพจ ๔๐๐ Online และหน้าเว็บไซต์ของเกม ๔๐๐ ออนไลน์
•  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยตัวผู้ประกวดเองเท่านั้นและไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆมาก่อน
•  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งทางบริษัทฯได้เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่นได้
•  ผู้เข้าร่วมการประกวด ต้องระบุชื่อจริง นามสกุลจริงเพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อในการรับรางวัล
•  ผลงานที่ไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง จะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้
•  ในกรณีที่ภาพซึ่งส่งเข้าประกวดได้รับการร้องเรียนว่าลอกเลียนแบบ หรือ ผู้ส่งประกวดมิใช่เจ้าของ ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบ และหากเป็นความจริง ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
•  ทั้งผลงานที่เข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัล นั้นถือว่า ผู้เข้าร่วมการประกวด ตกลงและยินยอมให้ บริษัท เกมอินดี้จำกัด และผู้ให้การสนับสนุน นำข้อมูลหรือภาพจากกิจกรรมรวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปทำซ้ำ ตีพิมพ์ หรือ เผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท หรือ สื่ออื่นๆได้โดยไม่คิดค่าตอบแทน

รางวัล
•  รางวัลชนะเลิศ
การออกแบบชุดศึก เงินสด 10,000 บาท 1 รางวัล
การออกแบบเซตอาวุธ เงินสด 10,000 บาท 1 รางวัล
ไอเทม "กล่องข้าอยากเป็นผู้กล้า" รางวัลละ1 ชิ้น
ไอเทม "หมวกทรงประพาสแดงขลิบทอง" รางวัลละ 1 ชิ้น

•  รางวัลรองชนะเลิศ
การออกแบบชุดศึก เงินสด 2,500 บาท 2 รางวัล
การออกแบบเซตอาวุธ เงินสด 2,500 บาท 2 รางวัล
ไอเทม "กล่องข้าอยากเป็นผู้กล้า" รางวัลละ1 ชิ้น
ไอเทม "หมวกทรงประพาสแดงขลิบขาว" รางวัลละ 1 ชิ้น

•  รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมโหวต 10 รางวัล
ไอเทม "หมวกทรงประพาสแดงขลิบแดง"
ไอเทม "กล่องข้าอยากเป็นผู้กล้า"

•  รางวัลประทับใจทีมงาน 5 รางวัล
ไอเทม "หมวกทรงประพาสแดงขลิบแดง"
ไอเทม "กล่องข้าอยากเป็นผู้กล้า"

สิ่งที่ต้องมีในการประกวด Concept Art ชุดศึก ทั้ง หญิง และ ชาย
•  จะต้องมีทั้งหมด 2 ภาพ คือ ชุดศึก หญิงและชุดศึกชาย
•  ต้องมีโลโก้ ๔๐๐ อยู่ในภาพ 
•  ตั้งชื่อชุดเซ็ตนี้พร้อมทั้งคำอธิบายคร่าวๆ
•  ต้องมีชื่อจริง นามสกุลจริง ของผู้ส่งเข้าประกวดอยู่ตรงด้านขวาล่างของภาพเท่านั้น

สิ่งที่ต้องมีในการประกวด Concept Art อาวุธเซ็ตทั้ง 4 อาชีพ
•  ดาบ (อาชีพนักรบ)
•  มีด (อาชีพหมอผี)
•  ไม้เท้า/คฑา(อาชีพหมอยา)
•  ธนู (อาชีพพราน)
•  ต้องมีโลโก้ ๔๐๐ อยู่ในภาพ 
•  ต้องมีชื่อจริง นามสกุลจริง ของผู้ส่งเข้าประกวดอยู่ตรงด้านขวาล่างของภาพเท่านั้น

ขั้นตอนการส่งรูปเข้าประกวด
1. ส่งรูปเข้าประกวดได้ที่ Facebook Message ของแฟนเพจ ๔๐๐ Online
2. พิมพ์ข้อความว่า "กิจกรรมประกวดออกแบบชุดศึก" หรือ "กิจกรรมประกวดออกแบบเซตอาวุธ" แล้วกดที่เพิ่มไฟล์ หรือ addfile
3. เลือกรูปที่ต้องการส่งเข้าประกวด
4. กด ตอบกลับ เพื่อส่งข้อมูล และจะเเสดงดังภาพ
5. ถ้าขึ้นดังภาพ แสดงว่าข้อมูลที่ส่งประกวดสำเร็จเรียบร้อย

เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องระบุรายละเอียดมาพร้อมกับผลงาน ดังต่อไปนี้
•  ชื่อ-นามสกุล
•  ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อกลับ
•  ID เกม ๔๐๐ ออนไลน์
*หมายเหตุ : หากข้อมูลที่ระบุไม่เป็นความจริง ทางทีมงานจะยึดข้อมูลในส่วนนี้ในการดำเนินการแจกรางวัล หากไม่สามารถติดต่อผู้เจ้าของผลงานได้ ภายใน 7 วันหลังประกาศผลในรอบต่างๆ ทางทีมงานถือว่าสละสิทธิ์ ต้องระบุ ID เกมเพื่อใช้รับของรางวัลภายในเกม หากไม่มีจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลภายในเกม

ติดดต่อสอบถาม
087-9813788 | 087-5579548 | 086-5090094

File attachments: 
Deadline: 
19 Oct 2013 10:00 to 30 Nov 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.