^ Back to Top

โครงการประกวด "สื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์"

โครงการประกวด "สื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์"

บริษัท บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้ผลิต รายการ " สมรภูมิ-ไอเดีย ” (BRAINCHILD) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์สื่อแนวใหม่ แบบไร้ขีดจำกัด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ประเทศ ก้าวไกล คนไทยรู้ค่า ประโยชน์นิวเคลียร์” เพื่อสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชน

รูปแบบโครงการ
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ทางรายการจะทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครผู้เข้าประกวด พร้อมผลงานการออกแบบสื่อแนวใหม่แบบไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเลคโทรนิกส์ แผ่นพับ ภาพศิลปะ สื่อโฆษณา สิ่งประดิษฐ์ หรือ รูปแบบใดก็ได้ในเชิงสร้างสรรค์ โดยส่งได้ในนามบุคคล หรือนามสถาบัน, แบบเดี่ยวหรือเป็นทีมก็ได้
การประกวดแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

 1. ไอเดียรุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า)
 2. ไอเดียรุ่นใหญ่ (ประชาชนทั่วไป)

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและภาพร่างผลงานสื่อของตนมายังรายการ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 และผลงานทั้งหมดที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะต้องผลิตชิ้นงานจริง แล้วนำผลงานไปแสดงและประกวดในงานกิจกรรมการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวัน อาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2553 เวลา 10.00-18.00 น. ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ กทม. เพื่อตัดสินหาผู้ชนะของโครงการ

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • ทีมที่ตกรองรองชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ทั้งหมด 10 ทีม

การประกวดแบ่งเป็น 2 รุ่น

 1. ไอเดียรุ่นเล็ก - ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 23 ปี
 2. ไอเดียรุ่นใหญ่ - ผู้สมัครจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป หรือประชาชนทั่วไปที่มีอายุเกิน 23 ปี

* ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมในนาม บุคคลหรือทีมก็ได้ แต่ต้องไม่เกินทีมละ 3 คน *

หัวข้อการประกวด
1.ความรู้เบื้องต้นด้านรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์
2.การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์

 • ด้านอาหารและผลิตผลการเกษตร
 • ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 • ด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน

*** สื่อประกวด สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ***

ส่งใบสมัครและแบบร่างผลงานสื่อสร้างสรรค์ ก่อน 15 มิถุนายนนี้ ที่

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หรือโทรสาร 0-2262-3830 หรือ brainchildtv@hotmail.com

Download ใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.brainchildtv3.com
www.tint.or.th
www.facebook.com/pages/smrphumi-x-deiy/111328612229474?v=app_2344061033&...

หมายเหตุ
สื่อสร้างสรรค์ คือ หมายความรวมถึง สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโสตทัศนวัสดุ, สื่อคอมพิวเตอร์,ภาพยนตร์, แอนิเมชั่น, การ์ตูน, สื่อดิจิตอล, โมเดล, แบบจำลอง, เกมคอมพิวเตอร์,เกมกระดาน, อุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ หรือสื่อสร้างสรรค์ "อะไรก็ได้" ที่สามารถนำ เสนอเนื้อหาได้อย่างครอบคลุม

Total Prize Money: 
300,000 Baht
Date of winner announcement: 
Sun, 2010-09-05 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.