^ Back to Top

โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “รักษ์โลก เพื่อลูกหลาน” เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

ประกวดคลิป "ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน"

โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เชิญชวน ทีม หรือองค์กร เข้าร่วม ประกวดคลิป "รักษโลก เพื่อลูกหลาน" ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที สื่อให้เห็นว่า คนไทยสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท

บางครั้งเราอาจนึกไม่ถึงว่าทุกสิ่งที่เราบริโภคอยู่นั้นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ มากเพียงใด อีกทั้งในกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ น้ำ และดิน ขั้นตอนการใช้สินค้าซึ่งต้องสิ้นเปลืองพลังงาน เช่น ไฟฟ้า และน้ำมัน หรือใช้แล้วทิ้งไม่ถูกวิธี ไม่มีการแยกขยะ ไม่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ ขยะที่ทับถมก่อให้เกิดกลิ่น สารเคมีปนเปื้อนไปตามดิน และแหล่งน้ำ

วันนี้เราจะช่วยกันทำเพื่ออนาคตได้อย่างไร หากคุณมีวิธีที่จะ “รักษ์โลก... เพื่อลูกหลาน” อย่าเก็บไว้เพียงคนเดียว ส่งคลิปความคิดดีๆ ของคุณมาที่เรา แล้วความคิดของคุณอาจเป็น ส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของอีกหลายๆคน ให้เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

การประกวดครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยโครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โครงการฯ ช่วยเหลือนโยบาย ที่ส่งเสริมให้คนไทยคิดและรักษาธรรมชาติ ดังนั้นเราจึงต้องการความคิดสร้างสรรค์จากคุณ

กติกา
ผู้เข้าร่วมประกวดจะส่งผลงานเป็นเดี่ยวหรือทีมก็ได้ ทั้งในรูปแบบของบุคคล และบริษัท

  • ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที
  • ผู้เข้าร่วมประกวดทำคลิปขึ้นเอง โดยไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงแก้ไข ผลงานผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือ ได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นๆ
  • คลิปมีขนาด Hi-resolution 1280x720 pixels รูปแบบของไฟล์เป็น wmv หรือ mp4
  • หากมีบุคคลปรากฎในคลิป บุคคลเหล่านั้นต้องลงนามหนังสือยินยอมให้ใช้รูปในคลิป ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมและใบสมัคร ได้ที่ www.scp-thailand.info
  • ไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม หรือกฏหมาย ไม่มีเนื้อหาการใช้ความรุนแรง
  • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องไม่เป็นพนักงานของ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรป

ผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์โครงการ www.scp-thailand.info และในโอกาสอื่นๆ ของโครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนด้านนโยบายสนับสนุน

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน
เนื้อหาในคลิปต้องสื่อให้เห็นว่า คนไทยสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับการผลิตหรือการบริโภค โดยทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ในสังคม และสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับคนรุ่นต่อไป

ส่งผลงาน
บันทึกคลิปลงในแผ่นดีวีดี และส่งมาที่
โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
193/63 ชั้น 16 อาคารเลครัชดา ถนน รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตอย กรุงเทพ 10110

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ Kamonwan Thongthep / องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
03 Jun 2013 10:00 to 15 Oct 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.