^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023"

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023"

Krungsri Imax ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023" หัวข้อ "ดูหนังง่ายง่าย ได้ด้วย krungsri app" ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความผูกพันต่อแบรนด์ Krungsri และ IMAX
 • เพื่อสร้างการรับรู้ว่า krungsri app เป็นแอปพลิเคชันของกรุงศรี ที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างง่ายดาย  สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย และสามารถใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ได้อีกด้วย
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอผ่าน Social media

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี
 • แบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน

รายละเอียดของคลิปวิดีโอ

 • ชื่อคลิปวิดีโอ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การส่งแผนงาน")
 • สเปกไฟล์ FULL HD แบบแนวตั้งและแนวนอน
  • Tiktok
   • Video Dimensions: ≥ 1080 x 1920 px
   • Aspect Ratio: 16:9
   • File Size: ≤ 500 MB
   • File Type: MP4, MOV, MPEG, 3GP และ AVI
  • Instagram
   • Video Dimensions: Square 1920x 1080 px (VDO POST)
   • Aspect Ratio: 16:9, 9:16    1080x1920 px (Reels)
   • File Type: MP4
  • YouTube
   • Video Dimensions: 1280 x 720 px
   • Aspect Ratio: 16:9
   • File Type: MP4
  • Facebook
   • Video Dimensions: 1280 x 720 px
   • Aspect Ratio: 16:9
   • File Type: MP4
 • คลิปวิดีโอสามารถสร้างสรรค์มาจากเป็น Footage, Animation, Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
 • ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาที
 • ในคลิปจะต้องมีบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และประโยคบังคับของผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด
  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ "บริการของธนาคาร")

บริการของธนาคาร
บริการ "กรุงศรีแอป (krungsri app)"
ประโยคบังคับในคลิปวิดีโอ "ดูหนังง่ายง่าย ได้ด้วย krungsri app"

ข้อมูลบริการ krungsri app
แอปพลิเคชันของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ใช้งานง่าย สะดวกด้วยบริการที่มากมาย ครอบคลุมทุกเรื่องการเงิน เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต หรือจ่ายบิล ก็จ่ายได้ง่าย ด้วยฟังก์ชันสแกนบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด บริการโอนเงินผ่านแอปธนาคาร ต่างธนาคารได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง บริการสมัครบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชันพร้อมระบบความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.krungsri.com/th/personal/digital-banking/kma/home

กำหนดการ

 • 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครและส่งผลงาน
 • ทีมงานอัปโหลดผลงานบน Major Group YouTube Channel
 • 26 กันยายน 2566 คณะกรรมการตัดสินรางวัล
 • 30 กันยายน 2566 ประกาศผล ผ่านช่องทาง
  • www.krungsriimaxvideocontest.com
  • www.facebook.com/IMAXThailand
  • www.majorcineplex.com/news/KrungsriImaxVideoContest2023
  • www.krungsri.com
 • 19 ตุลาคม 2566 มอบรางวัล ณ โรงภาพยนตร์ IMAX สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน (วันที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ขั้นตอนการสมัครและหลักฐาน

 • สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนรับ Username & Password สำหรับสมัครเข้าประกวดได้ที่ ww.krungsriimaxvideocontest.com
 • แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเป็นไฟล์ pdf./ Jpg.
 • หมดเขตสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน)

เงื่อนไข

 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นคลิปวิดีโอต้นฉบับที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรางวัล
 • ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวดและห้ามส่งคลิปวิดีโอในนามของผู้อื่น หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรางวัล
 • คลิปวิดีโอต้องมีหัวข้อครบตามที่กำหนด
 • คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดทุกชิ้นงาน เมเจอร์ หรือกรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปโปรโมตทุกช่องทางของเมเจอร์ หรือ กรุงศรี และทาง YouTube โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการดัดแปลงหรือตัดต่อได้
 • ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้
 • ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
 • กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • องค์ประกอบของคลิปวิดีโอและสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
  หมายเหตุ การใช้โลโก้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ไอแมกซ์ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อหาข้อมูลตรงประเด็น 20 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
 • ยอดวิว 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.krungsriimaxvideocontest.com

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 Jul 2023 08:30 to 31 Aug 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.