^ Back to Top

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "อนาคต : The Future"

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "อนาคต : The Future"

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "อนาคต : The Future" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน
 • เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
 • เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 • ศิลปิน
 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งพร้อมผลงาน    
 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ต้องเป็นผลงาน 2 มิติ บนผืนผ้าใบ พร้อมจัดแสดง ขนาดไม่เกิน 180 ซ.ม. รวมกรอบ (ถ้ามี) มีความหนาจากพื้นผิว หรือผ้าใบไม่เกิน 5 ซ.ม. น้ำหนักไม่เกิน 25 ก.ก. ผ่านเทคนิคสีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสมอื่นๆ (สื่อเคลื่อนไหว ศิลปะจัดวาง และประติมากรรม ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้ )
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน ไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม และไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส มาส่งซ้ำ
 • เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงานให้ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ในทุกกรณี
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป

การขอรับผลงานคืน

 • ผลงานที่ไม่ได้รับตัดเลือกร่วมแสดงจากพื้นที่กรุงเทพ และภาคกลาง ขอรับคืนวันที่ 17 เม.ย. - 17 พ.ค.66 ได้ที่ร้านไวยกรณ์เฟรม โทร. 087 001 1474 (คุณกร) หรือ 0 2680 4045 (คุณพิเชฐ) ดาวน์โหลดแผนที่ คลิก
 • ผลงานจากภูมิภาค ขอรับคืนได้ที่ตัวแทนในภูมิภาคที่ผู้สมัครส่งผลงาน
 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ขอรับคืนวันที่ 2 ส.ค.66 เวลา 10.00 - 15.00 น. ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ
 • หากผู้สมัครไม่สามารถรับผลงานคืนได้ตามวันและเวลาที่ระบุ กรุณาแจ้งผู้ประสานงานโครงการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาอีกครั้ง โดยต้องให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 2 ก.ย.66 หากผู้สมัครไม่ขอรับคืนภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครยินยอมให้บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว และมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

กำหนดการ

 • รับสมัครและส่งผลงาน 30 - 31 มีนาคม 2566 (เวลา 09.00 - 17.00 น. )
 • คัดเลือกและตัดสิน 4 มีนาคม 2566
 • ประกาศผลการตัดสิน 7 เมษายน 2566 ( ทางเว็ปไซต์ และ Facebook Asia Plus Art Contest )
 • นิทรรศการแสดงผลงาน 2 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง

สถานที่ส่งผลงาน

 • ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
  • อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 • ภาคเหนือ
  • คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
  • ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร.084-019-2483  
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
  • ติดต่อ อ.ตนุพล เอนอ่อน โทร.081-799-9255
 • ภาคใต้
  • Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery เลขที่ 17/7 หมู่1 ต.ดอน รัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
  • ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โทร.086-961-8947

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-680-4045, 02-680-1113 (วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.)
 • www.facebook.com/AsiaPlusArtContest
 • LINE : https://bit.ly/3sok9lu

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Total Prize Money: 
600,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
30 Mar 2023 09:00 to 31 Mar 2023 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.