^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี และภาพถ่าย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19

ประกวดวาดภาพระบายสี และภาพถ่าย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี และภาพถ่าย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประกวดวาดภาพระบายสี
  • ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
  • เยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)
 • ประกวดวาดภาพถ่าย
  • ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)

กำหนดระยะเวลา

 • ประกวดวาดภาพถ่าย
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 มกราคม 2566
  • ประกวดวาดภาพระบายสีระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 17 มกราคม 2566 ในบริเวณงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19 ณ อาคารเรือนไม้ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
  • งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19 จัดระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 29 มกราคม 2566
  • การตัดสินในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19
  • ประกาศผลการตัดสินใน Facebook เชียงรายดอกไม้งามเทศบาลนครเชียงราย, Facebook นครเชียงรายบ้านของเรา เว็บไซต์เทศบาลนครเชียงราย www.chiangraicity.go.th ในวันที่ 19 มกราคม 2566
  • รับรางวัลในวันที่ 21 มกราคม 2566 ในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
 • ประกวดวาดภาพถ่าย
  • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 มกราคม 2566
  • ตัดสินในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
  • ประกาศผลการตัดสินทาง Facebook เชียงรายดอกไม้งามเทศบาลนครเชียงราย, Facebook นครเชียงรายบ้านของเราเว็บไซต์เทศบาลนครเชียงราย www.chiangraicity.go.th ในวันที่ 18 มกราคม 2566
  • รับรางวัลในวันที่ 21 มกราคม 2566 ในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

รางวัลการประกวด

 • ประกวดวาดภาพระบายสี
  • ประเภทประชาชนทั่วไป
   • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัล 4-8 เงินรางวัลๆ ละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ประเภทเยาวชน
   • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัล 4-8 เงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประกวดวาดภาพถ่าย
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัล 4-8 เงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดทุกรายที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ จะได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 053-715952 : 105
 • Email:cri.tourist@gmail.com
File attachments: 
Deadline: 
09 Dec 2022 08:30 to 17 Jan 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.