^ Back to Top

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้เเนวคิด "Greenhouse Gas Solution for a Better Tomorrow"

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้เเนวคิด "Greenhouse Gas Solution for a Better Tomorrow"

Atlas Copco Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้เเนวคิด "Greenhouse Gas Solution for a Better Tomorrow" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หัวข้อการประกวด
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ แอปพลิเคชั่น การออกแบบ หรือ แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อลดการก่อก๊าซสภาวะเรือนกระจกภายในที่ทำงาน และโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด "Greenhouse Gas Solution for a Better Tomorrow"

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
 • สมาชิกทีมละ 2-4 คน (ไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน)

กำหนดการเเละการรับสมัคร

 • วันหมดเขตการรับสมัคร หรือส่งผลงานเข้าประกวด
  • ปิดรับสมัครการแข่งขันวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 (ภายในเวลา 23.59 น.)
  • กำหนดส่งผลงานในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 (ภายในเวลา 23.59 น.)
 • วันประกาศผลการประกวด
  • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 7 ทีมสุดท้ายผ่านทางเว็บไซต์วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566  และผู้เข้าเเข่งขันสามารถดำเนินการเผยแพร่นำเสนอรูปแบบวีดีโอลงเฟซบุ๊คเพื่อหาผู้ชนะ Most likes&comments รอบ Popular Vote
  • ปิดนับคะเเนนทีมที่ได้รางวัลรอบ Popular Voteในเพจเฟสบุ๊ค วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ภายในเวลา 23.59 น.)
  • วันเเข่งขันนำเสนอผลงานเพื่อชิงชนะเลิศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการทรงเกียรติของทางบริษัท ในสถานที่ที่บริษัทกำหนด

การส่งผลงาน
ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งไฟล์ ผ่านแบบฟอร์ม https://forms.gle/MY4jK6sLQQeiNUTPA ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 23.59 น. โดยผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ หรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันอื่นๆ รายงานที่เเนบส่งจะต้องเป็นตามรายละเอียดดังนี้:

 • การเเข่งขันรอบคัดเลือก
  • รายงานสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • ส่งไฟล์รายงานในรูปไฟล์สกุล PDF
  • ส่งวีดีโอการนำเสนอผลงานเวลา 5-10 นาที 
 • การเเข่งขันรอบ Popular Vote
  • ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 7 ทีมสุดท้ายดำเนินการเผยแพร่นำเสนอรูปแบบวีดีโอลงเฟซบุ๊คเพื่อหาผู้ชนะ Most likes&comments
  • โพสต์ลงบัญชีเฟซบุ๊คจำนวน 1 โพสต์ต่อทีม เเละเลือกตั้งโพสต์สาธารณะ โดยติดแฮชเเท็ค #AtlasCopcoXGreenhousegasSolutionsforaBetterTomorrow 

หมายเหตุ หากทีมใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินผลการแข่งขัน

 • รอบคัดเลือก
  • คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากรายงานและวีดีโอการนำเสนอของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเพื่อคัดเลือกทีม โดยจะมีผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวนทั้งหมด 7 ทีม
  • เกณฑ์การพิจารณารอบคัดเลือก ดังนี้
   • ตรงตามวัตถุประสงค์ (concept) ร้อยละ 40
   • การใช้งาน (practical) ร้อยละ 30
   • ความคิดสร้างสรรค์ (creativity/innovation) ร้อยละ 30
 • รอบ Popular Vote
  • วีดีโอของทีมผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้ง 7 ทีม จะถูกนับคะเเนนผ่านจำนวนไลค์เเเละคอมเม้น (1 like/comment = 1 point)
  • ทีมที่มีคะแนนสูงสุดตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดข้างต้นจะได้รับรางวัลพิเศษสำหรับรอบ Popular Vote
 • รอบชิงชนะเลิศ
  เป็นการแข่งขันทีมผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 7 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก แต่ละทีมมีเวลานำเสนอ 15 นาทีและตอบคำถาม 15 นาที ต่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ณ สถานที่ที่บริษัทกำหนด
  • เนื้อหา ร้อยละ 60
  • การนำเสนอ ร้อยละ 30
  • ตอบคำถาม ร้อยละ 10

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1: เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2: เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 4  รางวัล: เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท
 • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล: เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
 • สมาชิกของทีมที่เข้ารอบทั้ง 7 ทีมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
casecompetition_uni@atlascopco.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Atlas Copco Thailand

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Dec 2022 (All day) to 15 Jan 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.