^ Back to Top

ประกวดวาดภาพด้วยปากกาพิกม่า "I AM ORIGINAL ครั้งที่ 4"

ประกวดวาดภาพด้วยปากกาพิกม่า "I AM ORIGINAL ครั้งที่ 4"

PIGIMA ขอเชิญนักเรียก นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพด้วยปากกาพิกม่า "I AM ORIGINAL ครั้งที่ 4" ภายใต้แนวคิด "Escape the Ordinary หลุดกรอบความธรรมดา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 225,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (หรือเทียบเท่า)
 • ระดับอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า)
 • บุคคลทั่วไป (อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป)

ประเภทการประกวด
ผู้ส่งผลงานจะต้องเลือกรูปแบบของชิ้นงานโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท

 • ประเภท COMICS
 • ประเภท ILLUSTRATOR
 • ประเภท CREATIVE DRAWING

ลักษณะผลงาน
ส่งผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ปากกา PIGMA Micron ภายใต้แนวคิด "Escape the Ordinary หลุดกรอบความธรรมดา" ผ่านรูปแบบศิลปะ โดยชิ้นงานอยู่ในขนาด A3 / A4 พร้อมอธิบายแรงบันดาลใจหรือรูปแบบแนวความคิด ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2565
 • เข้าร่วมชม Exclusive Talk Free ที่จะมาพาเราไปสู่ความหลุดกรอบเดิม ๆ แล้วเราจะได้รู้ว่าแนวไหนเหมาะกับเราที่สุด โดยจะมีขึ้นในเวลา 10:00 - 12:00 น. ตามวันและหัวข้อดังนี้
  • วันที่ 25/06/22 - "Comics" Talk
   กับคุณทรงศีล ทิวสมบุญ https://fb.me/e/5tIDivpab
  • วันที่ 02/07/22 - "Illustration" Talk
   กับคุณคุณฟ้าวลัย ศิริสมพล https://fb.me/e/2yrcUHUxh
  • วันที่ 16/07/22 - "Creative Drawing" Talk
   กับคุณสิริมา ไชยปรีชาวิทย์ https://fb.me/e/1JYnj86c6

วิธีการสมัคร

 • ผู้เข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3yRcv90
 • ผู้เข้าประกวด จะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และถูกต้องตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร
 • ส่งผลงาน (ต้นฉบับ) มาได้ที่ 1,1/1-2 ถ. ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 (โครงการ I AM ORIGINAL 4)

รางวัลการประกวด ในแต่ละประเภท/ระดับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภท COMICS
  รางวัลละ 20,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล) พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ
 • รางวัลชนะเลิศรูปแบบ CREATIVE DRAWING
  รางวัลละ 20,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล) พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ
 • รางวัลชนะเลิศรูปแบบ ILLUSTRATOR
  รางวัลละ 20,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล) พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ
 • รางวัล Popular Vote ในแต่ละประเภทการประกวด
  รางวัลละ 15,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล) พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ

หมายเหตุ

 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานที่ได้รับรางวัล จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น
 • ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการร่วมงานพิมพ์ลายลงบน SET PIGMA Collection พิเศษ
 • รางวัล Popular Vote นับคะแนนจากFacebook จำนวน Like = 1 คะแนน/ Share = 2 คะแนน
 • เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฏหมายกำหนด

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0-2432-3240-7 ต่อ 203
 • www.facebook.com/PIGMAoriginal
Total Prize Money: 
225,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Jun 2022 08:30 to 15 Aug 2022 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod