^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “25 ปี ที่ร่วมสร้าง สู่ศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “25 ปี ที่ร่วมสร้าง สู่ศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “25 ปี ที่ร่วมสร้าง สู่ศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ ต้องสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 25 ปี ของคณะศิลปศาสตร์
 2. สื่อถึงธีมงาน “25 ปี ที่ร่วมสร้าง สู่ศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั่งยืน”
 3. ประกอบด้วยตรา อัตลักษณ์ ประกอบด้วยข้อความ Liberal Arts ไม่บังคับ Font (พร้อมระบุ Font ที่ใช้ในผลงาน)
 4. ประกอบด้วยตัวเลข 25 (เลขอารบิก)
 5. สีที่ใช้ในการออกแบบ - สีแดง (code : C14 M100 Y100 K5) และ สีเงิน - สามารถเลือกใช้สีอื่นๆ เพิ่มเติมได้ พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK
 6. พร้อมอธิบายแนวความคิดในการออกแบบ
 7. มีความสวยงาม ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบ ใช้งานง่าย สร้างการจดจำ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะศิลปศาสตร์ สะท้อนความเป็นไทย
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์เป็น JPG, PNG และ AI ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ***ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้***
 10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 11. ผลงานที่ส่งเข้ามาต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 12. หากผลงานใดได้รับการคัดเลือก และกรรมการมีความเห็นให้เพิ่มเติมหรือปรับปรุงบางส่วน ผู้ออกแบบจะต้องดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ
 13. ผลงานการประกวดทุกผลงาน ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 14. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนำภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใดมาเป็นองค์ประกอบ ในการจัดทำผลงานต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายลิงสิทธิ์ หากปรากฏในภายหลังว่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถูกร้องเรียน ฟ้องร้องเป็นคดีและหรือมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับบุคคลภสยนอก อันเนื่องมากจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เสนอผลงานต้องรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวคณะฯ แต่เพียงผู้เดียว และต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือคณะฯ เต็มจำนวน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดจะต้องอัพโหลดผลงานไฟล์ JPG, PNG และ AI ทาง Google Drive ตั้งค่าสิทธิ์การแชร์เป็นสาธารณะ และส่งข้อมูลผู้เข้าประกวดพร้อมลิงค์ผลงานผ่านทาง Google Form ส่งผลงาน
 2. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2564
 3. ประกาศรายชื่อรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.libarts.psu.ac.th และ Facebook : www.facebook.com/LiberalArts.PSU

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมของที่ระลึก
 2. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลๆ ละ 500 บาท รวมมูลค่า 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

 • งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Tel. 074-28-6657
 • E-mail : chanattakarn.s@psu.ac.th
 • Inbox Facebook : www.facebook.com/LiberalArts.PSU

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชณัฐกานต์ โสมพะยอม / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Total Prize Money: 
9,000 Baht
Entry Fee: 
Deadline: 
20 Oct 2021 09:00 to 15 Nov 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.