^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน 2021”

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน 2021”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน 2021” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด

 • แมว (เช่น เทคนิคเลี้ยงแมวในบ้านให้สุขภาพดี มีความสุข | Cat story | ทาสแมว ฯลฯ )
 • สุนัข (เช่น เทคนิคเลี้ยงสุนัขในบ้านให้สุขภาพดี มีความสุข | Dog story | เรื่องลับๆของสุนัข ฯลฯ)
 • หนังสือ ( เช่น หนังสือเล่มโปรด | หนังสือน่าอ่าน |  หนังสือแนะนำ ฯลฯ )
 • อาหาร  (เช่น เอกลักษณ์เฉพาะ | กระบวนการผลิต | อาหารแต่ละพื้นถิ่น  ฯลฯ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียนมัธยมศึกษา
 • นิสิต-นักศึกษา
 • ประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน60ปี)      
 • วัยเกษียณ

กติกาและเงื่อนไข

 • ผลงานการประกวดความยาวคลิปไม่เกิน 7 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ
 • ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280x720) เป็นไฟล์ประเภท.mp4
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกหัวข้อ  ไม่จำกัดจำนวน
 • คลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สบร. ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

การรับสมัครและส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัคร : สมัครผ่านทาง Google Form ส่งผลงานเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุ่มจำนวนไม่เกิน 3 คน
 • ส่งผลงาน : อัพโหลดผลงานพร้อม concept paper ผ่าน Google Drive แล้วส่ง link ผลงานพร้อม ชื่อคลิป ชื่อผู้สมัคร (กรณีสมัครเป็นทีม ระบุชื่อทีม) เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ okmdiacontest@gmail.com
  • หัวข้อ แมว : รับสมัครและส่งผลงาน  1-30 เม.ย. 64 ขยายเวลารับสมัครและส่งผลงานถึง 15 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. | ประกาศผล 1-15 พ.ค. 64
  • หัวข้อ สุนัข : รับสมัครและส่งผลงาน  16 พ.ค.-15 มิ.ย. 64 1 – 30 มิถุนายน 2564 | ประกาศผล 16-30 มิ.ย. 64
  • หัวข้อ หนังสือ : รับสมัครและส่งผลงาน 1-30 ก.ค. 64 | ประกาศผล 1-15 ส.ค. 64
  • หัวข้อ อาหาร : รับสมัครและส่งผลงาน  16 ส.ค.-15 ก.ย. 64 31 สิงหาคม 2564 | ประกาศผล 16-30 ก.ย. 64

หมายเหตุ : วัน-เวลาการประกาศผล อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • 02-105-6511
 • www.facebook.com/OKMDInspire

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฤทัยรัตน์ ครือเครือ / สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)                                                                  

Deadline: 
01 Apr 2021 09:00 to 31 Aug 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.