^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020

ประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020

Krungsri IMAX ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ดูหนังวิถีใหม่ ไร้เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการรับรู้และความผูกพันต่อแบรนด์ Krungsri IMAX
 2. เพื่อแนะนำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่กรุงศรีไอแมกซ์ผ่าน Krungsri Mobile Application หลีกเลี่ยงการแตะธนบัตร
 3. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ผ่าน Social media

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน

กำหนดการ

 • 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและส่งผลงาน ทีมงานอัปโหลดผลงานบน Major Group YouTube Channel 
 • 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการตัดสินรางวัล
 • 28 กันยายน 2563 ประกาศผล
 • 2 ตุลาคม 2563 แจกรางวัล

รายละเอียดของคลิปวิดีโอ

 1. ชื่อคลิปวิดีโอ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การส่งแผนงาน”)
 2. สเปคไฟล์ FULL HD 1080P(1920x1080) Widescreen หรือมากกว่า
 3. คลิปวิดีโอสามารถเป็น Footage, Animation , Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
 4. ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาที
 5. ในคลิปจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามที่กำหนด และต้องมีประโยคบังคับของผลิตภัณฑ์
  (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร”)

ขั้นตอนการสมัครและหลักฐาน

 1. เข้า www.KrungsriIMAX.com เพื่อลงทะเบียนรับ Username & Password
 2. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเป็นไฟล์ pdf./ jpg.
 3. หมดเขตสมัครวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 24.00 น.

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
KMA (Krungsri Mobile App) 

 1. จ่ายเงินด้วย QR Code
 2. Marketplace

ข้อความบังคับในคลิปวิดีโอ “ซื้อตั๋วหนังครบจบในแอป”                                                 

การใช้สถานที่ของโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX ถ่ายทำ
ผู้เข้าประกวดที่ต้องการใช้สถานที่บริเวณโรงภาพยนตร์หรือภายในโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX  ถ่ายทำวิดีโอ ให้ใช้ที่สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์เท่านั้น โดยต้องแจ้งการขอเข้าใช้ล่วงหน้าที่ www.KrungsriIMAX.com ในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ภายในโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX ทุกวันพุธ เวลา 10.00-11.00 น.
 2. ภายนอกโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00-15.00 น.

การส่งผลงาน
อัปโหลดวิดีโอคลิปโดยใช้ชื่อไฟล์และชื่อคลิปวิดีโอและ #KrungsriImaxVideoContest2020 เช่น สุดยอดของการชมภาพยนตร์ #KrungsriImaxVideoContest2020 อัปโหลดที่ www.KrungsriIMAX.com เท่านั้น วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2563 จนถึง เวลา 24.00 น.

การติดตามผลงาน
ทีมงานจะอัปโหลดผลงานของผู้เข้าประกวดบน Major Group YouTube Channel  ภายใน 2 วันหลังจากผู้เข้าประกวดส่งผลงาน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.youtube.com/user/majortrailer > Playlist: Krungsri IMAX Video Contest 2020

การประกาศผล
ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการวันที่ 28 กันยายน 2563 ผ่านช่องทาง

 • www.facebook.com/IMAXThailand
 • www.majorcineplex.com/news/KrungsriImaxVideoContest2020
 • www.krungsri.com

การแจกรางวัล
ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลและถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 50 ใบ มูลค่า 25,000 บาท
   รวมมูลค่า 105,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 30 ใบ มูลค่า 15,000 บาท
   รวมมูลค่า 65,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 20 ใบ มูลค่า 10,000 บาท
   รวมมูลค่า 30,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท
  • ประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 20 ใบ มูลค่า 5,600 บาท
   รวมมูลค่า 9,600 บาท/รางวัล

เงื่อนไขในการส่งแผนงาน

 1. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นคลิปวิดีโอต้นฉบับที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆมาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล
 2. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวดและห้ามส่งคลิปวิดีโอในนามของผู้อื่น หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล
 3. คลิปวิดีโอต้องมีหัวข้อครบตามที่กำหนด
 4. คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดทุกชิ้นงาน เมเจอร์ หรือกรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปโปรโมททุกช่องทางของเมเจอร์ หรือกรุงศรีและทาง YouTube โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการดัดแปลงหรือตัดต่อได้
 5. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้
 6. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
 7. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ประกอบของคลิปวิดีโอและสื่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบการนำเสนอแผนงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
 11. การใช้โลโก้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ กรุงศรี ไอแมกซ์ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น

ข้อมูลโรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์

 • โรงภาพยนตร์ IMAX เป็นโรงภาพยนตร์ที่มีจอภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูงเทียบเท่าตึก 8 ชั้น ขยาย    ภาพได้ใหญ่มหึมากว่าจอภาพยนตร์ทั่วไปประมาณ 4 เท่า พร้อมด้วยที่นั่งหรูหราสะดวกสบายแบบ Stadium Seat ที่เห็นภาพได้เต็มตาทุกที่นั่ง ทำให้ได้อรรถรสในการรับชมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคโนโลยีอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของไอแมกซ์ ที่เป็นที่สุดในด้านความสว่าง ภาพคมชัดสมจริง ให้เสียงกระหึ่มเต็มพลัง คมชัด ครอบคลุมทุกที่นั่ง รูปแบบโครงสร้างโรงภาพยนตร์แบบพิเศษ  ทำให้ภาพมีมิติพุ่งเข้าหาคนดูอย่างสมจริง เสมือนออกมาอยู่ตรงหน้า รู้สึกราวกับอยู่ร่วมในเหตุการณ์ในภาพยนตร์จริงๆ เปิดให้บริการที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, และ ไอคอน ซีเนคอนิค
 • โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX 4 สาขา ได้แก่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

ติดต่อสอบถาม
www.KrungsriIMAX.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Jittinan Khumpitak / Major Cineplex Group Plc. (Thailand)

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
15 Jul 2020 (All day) to 15 Sep 2020 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod