^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย​ และ​ประกวดโปส​เตอร์​ เล่า​เรื่อง​โกง

ขอเชิญนักถ่ายภาพและนักโฆษณารุ่นใหม่ ที่มีใจต่อต้านการโกงหรือคอรัปชั่น ร่วมส่งภาพถ่ายหรือโปสเตอร์ขนาดA3 ที่มีเนื้อหาสะท้อนปัญหาการโกงหรือการคอรัปชั่น รวมทั้งอาจชี้ให้เห็นผลสะเทือนต่อสังคมไทยชัดเจน หรือ มีเนื้อหาเน้นประเด็น การโกงกินในทุกระดับไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดา เราต้องไม่ยอมรับการโกงกิน ชิงรางวัลชนะเลิศประเภทละ 10,000 บาท (ประเภทภาพถ่าย และประเภทโฆษณาสิ่งพิมพ์)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัคร 1 คนต่อ 1 ผลงาน (ส่งได้ทั้ง 2 ประเภท) ไม่จำกัดเพศและอายุ
  2. ต่อต้านการโกงหรือการคอรัปชั่น และปรารถนาให้การโกงหรือการคอรัปชั่นหมดไปจากประเทศไทย

การจัดแสดงผลงาน
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้ง จะจัดเป็นนิทรรศการในงานฉายหนังสั้นเล่าเรื่องโกง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงภาพยนตร์สกาลา สยาม รวมทั้งจัดให้มีการตัดสินด้วย

รายนามคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน :
กรรมการวิชาชีพด้านภาพถ่ายและโฆษณา :
คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง
คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา
คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คุณฐานเอก สันติทัดดนุเดช
คุณชูเกียรติ ครูทรงธรรม

กรรมการจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย :
คุณธราวุฒิ สืบเชื้อ (อุปนายกสมาคมโฆษณาฯ)

กรรมการด้านวิชาการจาก สสส. :
อ.มานพ แย้มอุทัย
อ.ดนัย หวังบุญชัย

ปิดรับผลงาน 28 เมษายน 2555

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02-612-6996-7 ต่อ 101
Email: kongshortfilm@gmail.com

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่
facebook พิมพ์คำว่า เล่าเรื่องโกง

ดาวน์โหลด : รายละเอียดการส่งงานและใบสมัคร
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 Apr 2012 10:00 to 28 Apr 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.