^ Back to Top

ประกวดออกแบบโครงการ "DesignHeroChallenge : Design & Comm. Solutions for PM 2.5 and COVID-19"

ประกวดออกแบบโครงการ "DesignHeroChallenge : Design & Comm. Solutions for PM 2.5 and COVID-19"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ นิตยสาร อาร์ตโฟร์ดี (art4d) และ เทศกาล Design Nation ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18 - 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโครงการ "DesignHeroChallenge : Design & Comm. Solutions for PM 2.5 and COVID-19" ชิงทุนการพัฒนาและการต่อยอดผลงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจเรื่องสุขภาพ และสามารถสื่อสารสุขภาวะ
 2. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ต้นแบบ
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารและนักออกแบบด้านความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 2. รับสมัครประเภทบุคคล (เดี่ยว) และทีม จำกัดทีมละไม่เกิน 5 คน
 3. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกรายละเอียดใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ขยายเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 4. พร้อมระบุรายละเอียดการ ติดต่อสื่อสาร ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร และประเภทของสื่อที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน ผ่านทางลิงค์ Facebook ปิ๊งส์ โปรเจกต์, Facebook artculture4h และ เว็บไซต์ www.artculture4health.com
 5. ผู้สมัครจะต้องติดแฮชแท็กผลงาน ตามที่โครงการกำหนด เพื่อให้ทางทีมงานติดตาม และเก็บ รวบรวมผลงาน
 6. ผู้สมัครจะต้องสื่อสารเผยแพร่สู่สาธารณะบนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ใน 3 ช่องทาง คือ YouTube, Facebook, Twitter เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 7. เริ่มเผยแพร่ผลงาน แนวคิด ไอเดีย ลงในช่องทางต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผลงานที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 8. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 ทุนจะได้รับการคัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมโรงการตามเงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของผลงานนั้น ๆ จะต้องไม่เป็นที่มีลิขสิทธิ์ใด ๆ

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ

 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
 • การสื่อสาร Communication –ความสามารถในการสื่อสารความคิด ตอบโจทย์ประเด็น และสร้างการโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน
 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-298-0988 ต่อ 104
 • Facebook ปิ๊งส์ โปรเจกต์
 • Facebook artculture4h

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สำนัก11) 

Deadline: 
26 Feb 2020 09:00 to 31 Mar 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.