^ Back to Top

ประกวดหุ่นฟางยักษ์ หัวข้อ "สัตว์และสัตว์ในตำนาน"

ประกวดหุ่นฟางยักษ์ หัวข้อ "สัตว์และสัตว์ในตำนาน"

Blue Gold Premium Coffee ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดหุ่นฟางยักษ์ หัวข้อ "สัตว์และสัตว์ในตำนาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

กติกาการประกวด

 1. แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  • นักเรียน , นักศึกษา ( โดยทีม ต้องมี อาจาร์ยที่ปรึกษา มาอย่างน้อย 1 คน )
  • บุคคลทั่วไป ไม่มีการจำกัด อายุ / เพศ / การศึกษา
  • ผู้เข้าแข่งขันสมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 15 คน
 2. ผู้เข้าแข่งขันส่งแบบร่างให้คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบแบบให้ตรงกับรูปแบบหุ่นฟางยักษ์ที่ คณะกรรมการกำหนด โดยผู้เข้าแข่งขัน ต้องส่ง ภาพสเก็ตช์ แบบหุ่น ในลักษณะ Drawing หรือภาพ Graphic , 3D พร้อมระบุ การใช้วัสดุ ( ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร ) Email : bluegoldpremiumcoffee@gmail.com * แนบสำเนา บัตรประชาชน ของผู้เข้าร่วม 1 ใบ/ทีม 
 3. รูปแบบการสร้าง จะต้องเป็นหุ่นสัตว์ ที่มีความสูง ไม่น้อยกว่า ( 3 m ไม่รวมฐาน ) มีฐานกว้าง 5 m ใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุหลัก ส่วนวัสดุเสริมนั้น เป็นวัสดุทที่มาจาก ธรรมชาติ อย่างอื่นได้ หากต้องใช้สีต้องเป็นสีจากธรรมชาติและคุมโทนเป็น Earth tone
 4. เมื่อแบบ ที่ส่งเข้ามาผ่านการตรวจสอบ แบบที่อนุมัติ แล้ว ทีมผู้สมัครจะได้รับเงินทุนสร้าง เป็นจำนวน 5,000
 5. ผู้แข่งขัน สามารถลงพื้นที่เพื่อสร้าง หุ่นที่ บริเวณจัดงานในจุดที่คณะกรรมการกำหนด ที่ ไร่กาแฟ Bluegold อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 12 มีนาคม 2563 ( 10 วัน ) *หรือทางผู้แข่งขัน สามารถสร้างหุ่นจากที่ บ้าน , โรงงาน , สถานที่ผู้แข่งขันสะดวก และนำมาประกอบที่งาน ก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2563  
 6. เมื่อสร้างหุ่นฟางเสร็จแล้วในวันที่ 13 มีนาคม 2563 จะมีการถ่าย ภาพหุ่นแต่ละตัว ในแฟนเพจ ไร่กาแฟขี้ชะมด blue gold เพื่อ ทำการโหวตนับ คะแนน ซึ่งเป็นสัดส่วน 50% ของการตัดสิน และโหวตได้จนถึง 20 มีนาคม 2563 ก่อนเที่ยงคืน
 7. คะแนนโหวตจะนำไปรวมกับคะแนนจากคณะกรรมการ 5 ท่าน อีก 50% เพื่อ ทำการตัดสินในวันที่ 21 มีนาคม 2563 

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร วันนี้ ถึง : 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • คัดเลือก : 1 มีนาคม 2563
 • Production : 2-12 มีนาคม 2563
 • Public Openning ( ทำการโหวตในแฟนเพจ ) : 13 - 20
 • Award : 21 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถาม
โทร. 080-289-3917

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kanoppong Nitradee

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Entry Fee: 
Deadline: 
17 Feb 2020 09:00 to 29 Feb 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.