^ Back to Top

ประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง

ประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง "Idea จัดหนัก Design จัดเต็ม" ภายใต้แนวคิด “ของที่ระลึกจังหวัดระยองจากพลาสติกชีวภาพ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ สามารถตอบโจทย์ความเป็นจังหวัดระยอง ผ่านองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ มาพัฒนาสิ่งใหม่หรือพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ทันสมัย เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกประจาจังหวัดระยอง

กติกาการประกวด

 1. ผู้สมัครเข้าประกวดส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชุด ต่อ 1 ทีมผู้สมัคร
 2. แบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด เป็นผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของที่ระลึกโดยมีคุณลักษณะดังนี้
  • แบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสื่อถึงจังหวัดระยอง
  • แบบผลิตภัณฑ์ต้องสามารถผลิตได้ด้วยพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ
  • สามารถขึ้นรูปได้ด้วยเทคนิคการผลิตพลาสติก ดังนี้ การฉีด (Injection Plastics Process) การเป่าฟิล์ม (Blow Film Plastics Process) , การอัด (Thermoform/Compression Plastics Process), การอัดรีด (Extrusion Plastics Process)
 3. สามารถนามาผลิตและใช้งานได้จริง

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครผลงานวันนี้ – 30 เมษายน 2562
 • ประกาศรับสมัครผลงาน วันนี้ – 30 เมษายน 2562 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบตัดสิน 10 ผลงาน วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

รางวัลการประกวด
รางวัลสาหรับการประกวดผลงานของที่ระลึกประจาจังหวัดระยองมีจานวน 5 รางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกทีม : เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

หมายเหตุ

 1. เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 2. มอบรางวัลผู้ชนะในงานสัมมนาปิดโครงการ (ช่วงเดือน สิงหาคม 2562)

ติดต่อสอบถาม
คุณสามารถ เมธารุ่งสิริศรี โทรศัพท์ : 02-3915340-3 ต่อ 212

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสามารถ เมธารุ่งสิริศรี

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
29 Mar 2019 08:30 to 30 Apr 2019 17:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod