^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "หนังรัก(ษ์)"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "หนังรัก(ษ์)"

เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มคนทำหนังสั้นโคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "หนังรัก(ษ์)" ชิงทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

หัวข้อการประกวด
"หนังรัก(ษ์)" ด้วยแนวคิดการมองดูโลกอย่างผู้อาศัยในมุมมองความรักที่มีต่อโลก

รายละเอียดภาพยนตร์สั้น

 1. ภาพยนตร์สั้นมีความยาวไม่เกิน 10 นาที
 2. รูปแบบภาพยนตร์สั้นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “รัก(ษ์)”
 3. ภาพยนตร์สั้นต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps

หลักฐานของผู้สมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาการรับผลงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2562
 • ประกาศและมอบรางวัลในงาน Korat film festival 2 ณ ลานข้างวัดพายัพ 29 - 30 มีนาคม 2562

การสมัครและส่งผลงาน
ส่งผลงานพร้อมหลักฐานของผู้สมัครมาได้ที่

 • THE B HOUSE advertising
  418 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
 • หรือ Email : Korat2film@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ Popular vote 3,000 บาท

หมายเหตุ หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน หนังทุกเรื่องจะถูกอัพขึ้น Facebook page : Korat2film เพื่อทำการโหวตและตัดสิ้นจากยอด Like สิ้นสุดการโหวต 12 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงานโครงการ 083 563 3069 (แอม)
 • www.facebook.com/korat2film

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสินี ทวีเกียรติรุ่งกิจ

File attachments: 
Deadline: 
13 Feb 2019 01:56 to 16 Mar 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.