^ Back to Top

ประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030"

ประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030"

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร : Agro Business Creative Center (ABC Center) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030" ชิงโอกาสร่วมงานกับ ABC center พร้อมโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย อบรมกับ ABC center และโอกาสในการรับทุนสนับสนุนในการนำไอเดียของคุณไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรที่เป็นจริง

คุณสมบัติ
เพียงแค่คุณมีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบ แต่เป็นจริงได้ด้วยนวัตกรรม ไม่ว่าคุณจะเป็น

 1. นักเรียน/นักศึกษา - ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง หาโอกาส พื้นที่ที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเอง
 2. วิศวกร/Developer/Maker - โอกาสที่จะใช้ความสามารถของคุณ ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของภาคการเกษตรของประเทศไทย
 3. สายการตลาด - ที่ต้องการความท้าทายกับโจทย์การทำการตลาด และคิด Business model ด้านการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ยากที่สุดของประเทศ
 4. สถาปนิก - ที่สนใจการออกแบบพื้นที่การเกษตรของโลกอนาคต ตึก โรงเรียน โรงพยาบาล กระแสการปลูกพืชในเมือง
 1. Startups - ที่ทำด้านการเกษตร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โอกาสในการเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการ AgTech มาถึงแล้ว
 2. นักคิดอิสระ - หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบคิดชอบแก้ปัญหา และมักจะมองภาพไกลไปยังโลกในอนาคตเสมอ ถ้าคุณสนใจแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างจริงจัง นี่คือเวทีของคุณ

New Farming Model
รูปแบบการจัดการฟาร์ม (New Farming Model) คือฟาร์มปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์รูปแบบใหม่ที่ถูกออกแบบจากการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการทำเกษตรที่ขาดแคลนพื้นที่และมีจำกัด สภาพดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีเป็นระยะเวลานาน การพึ่งพาสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมทั้ง ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ และไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้

กติกา

 • รับสมัครผู้นำความเปลี่ยนแปลง ที่มีไอเดียการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ริเริ่มทำโปรเจคด้านการเกษตร โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอแค่มีใจ และไอเดียที่น่าสนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน AgSeed Episode I : New Farming Model 2030 พร้อมรับโอกาสในการเข้าร่วม Workshop และนำเสนอไอเดียในรูปแบบของ AgSeed Talk ในงาน MeetUp ที่รวมคนที่สนใจ/คนในวงการการเกษตรจากหลากหลายสาขาอาชีพ โอกาสของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวงการการเกษตรของประเทศไทยมาถึงแล้ว !
 • ต้องเป็นไอเดียที่น่าสนใจ และสามารถทำได้จริง
 • สามารถนำไอเดียที่มีในต่างประเทศมีประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ แต่ผู้เข้าแข่งขันต้องคิดต่อยอดให้มากกว่าการนำไอเดียที่มีอยู่แล้วมาอธิบาย
 • ผู้สมัคร สามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกไม่เกิน 3 ท่าน
 • หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าแข่งขันท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วม กิจกรรม ต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

กำหนดการ

 • วันนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เปิดรับสมัคร
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือก
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2561 Workshop สำหรับทีมที่ได้รับคัดเลือก
 • วันที่ 9 สิงหาคม 2561 แข่งขันไอเดียรอบสุดท้าย

รางวัล
โอกาสที่จะได้พูดบนเวทีที่รวมคนในวงการ AgTech จากหลากหลายสาขาอาชีพไว้มากที่สุด อีกทั้งยังมีโอกาสร่วมงานกับ ABC center ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่มีพันธมิตรเป็นสตาร์ทอัพและบริษัทต่างๆมากกว่า 1,000 บริษัททั่วประเทศไทย และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย อบรมกับ ABC center พร้อมโอกาสในการรับทุนสนับสนุนในการนำไอเดียของคุณไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรที่เป็นจริง

ติดต่อสอบถาม

 • ABC CENTER, NATIONAL INNOVATION AGENCY
 • 73/2 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • +66 02 017 5555
 • +66 02 017 5555 (Fax)
 • abc.center@nia.or.th
 • agseedbyabc@gmail.com
Deadline: 
17 Jul 2018 10:00 to 29 Jul 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.