^ Back to Top

ประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่

ประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมยังได้พบกับนวัตกรรม ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดสร้างสรรค์

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 4 คน
 2. ผู้สมัครสามารถนำเสนอเรื่อง/โครงการที่เป็นนวัตกรรมได้มากกว่า 1 เรื่อง ทั้งแบบรายบุคคล/ทีม
 3. ผู้เข้าประกวดกรอกใบสมัครที่ Link ใน Facebook – The Unicorn by SVL หรือ SVL Group
 4. ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอโครงการโดย One Page Report และ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 90 วินาที (คณะกรรมการอาจเชิญให้เข้ามานำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม) ส่งทาง Email : Unicorn@svl.co.th
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือกระทำการใดเพื่อให้ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ทางบริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่บริษัท
 6. เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนรางวัลทั้งหมด
 7. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานธุรกิจ

IDEA
I  = Impact แนวคิดนี้ต้องเอาไป “ต่อยอด” ได้ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง
D = Disruption แนวคิดใหม่ที่สร้างให้เกิดการ “เปลี่ยนแปลง” ครั้งใหญ่
E = Economic แนวคิดนี้ต้องสร้าง “ผลตอบแทนการลงทุน” ที่คุ้มค่า
A = Aspiration แนวคิดที่สร้าง “ความประทับใจ” โดยสามารถสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน

กำหนดการคัดเลือกและประกาศผลงาน

 • เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน – 21 ตุลาคม 2561
 • คัดเลือกรอบแรก : 24-25 ตุลาคม 2561 (ประกาศผล 26 ต.ค. 2561 : คัดเลือกเหลือ 10 ทีม)
 • คัดเลือกรอบที่ 2 โดยการนำเสนอผลงาน : 3-4 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศผล 5 พ.ย. 2561 : คัดเลือกเหลือ 5 ทีม)
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเตรียมการนำเสนอรอบสุดท้าย : 5-30 พฤศจิกายน 2561
 • พิจารณาตัดสิน “รอบชิงชนะเลิศ” และประกาศผล : 1 ธันวาคม 2561 (วันประชุม Business Plan ของบริษัท)

รูปแบบการนำเสนอ

 • รอบแรก นำเสนอโดย One Page Report และ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 90 วินาที (คณะกรรมการอาจเชิญให้เข้ามานำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม)
 • รอบที่ 2 นำเสนอด้วยวิธีใดก็ได้ ความยาวไม่เกิน 180 วินาที และตอบคำถาม คณะกรรมการ 120 วินาที รวมเวลาทั้งสิ้น 300 วินาที (5 นาที​)
 • รอบชิงชนะเลิศ   นำเสนอด้วยวิธีใดก็ได้ ความยาวไม่เกิน 180 วินาที และตอบคำถาม คณะกรรมการ 120 วินาที รวมเวลา 300 วินาที (5นาที)

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ ดูงานด้านนวัตกรรม ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ( 25-27 ม.ค. 62) และเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • ชมเชย (2รางวัล) รางวัลละ  5,000 บาท

หมายเหตุ
ทุกแนวความคิด Business Model ที่มีศักยภาพ ล้วนมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : The Unicorn by SVL
 • Email : Unicorn@svl.co.th
 • Instagram: SVL.Group
 • Twitter : SVL Group
 • Youtube : SVL Corp.
 • ID Line : @svl.unicorn
 • Tel. 063-202-2665 / 085-155-5657

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณรื่นจิต สมุทรประดิษฐ์

Total Prize Money: 
400,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
10 Jul 2018 10:00 to 21 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.