^ Back to Top

ประกวดออกแบบแฟชั่น Reco Young Designer Competition 2018

ประกวดออกแบบแฟชั่น Reco Young Designer Competition 2018

Indorama Ventures ขอเชิญนักเรียน นักออกแบบอิสระ และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น Reco Young Designer Competition 2018 ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท

ผลงานการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design Collection)

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วยเสื้อผ้า 3 ชุด ภายใต้แนวความคิด ECOHEART
 • หนึ่งผลงานประกอบด้วย ชุดที่แสดงแนวความคิด 1 ชุด และชุดที่ใส่ได้จริง 2 ชุด พร้อมเครื่องประดับและรองเท้า
 • ผลงานจะต้องผลิตโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ สามารถใส่ได้จริงและเป็นเสื้อผ้าที่สามารถวางขายในจริงในท้องตลาด
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือเป็นผลงานลอกเลียนจากที่ใดมาก่อน

วัสดุที่ใช้ผลิต

 • ผลงานจะต้องใช้วัสดุ PET หรือ โพลีเอสเตอร์อยากน้อย 60% ของวัสดุที่ใช้ผลิตผลงานทั้งหมด
 • RECO สนับสนุนการใช้วัสดุใช้แล้วเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้วัสดุเพื่อผลิตผลงานได้โดยไม่มีข้อบังคับ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับผ้า Ecorama (ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล) เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการผลิตผลงาน

รายละเอียดการสมัครโครงการ RECO

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน)
 • ผลงานออกแบบแฟชั่น )Fashion Design) ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในรูปแบบกระดาษ A3 (Mood Board)และ/หรือ ในรูปแบบไฟล์ (soft file) โดยร่างแบบผลงานพร้อมลงสี (แบบดังกล่าวต้องสามารถนำไปสร้างผลงานได้จริงตามที่ได้นำเสนอ) ติดผลงานของคุณลงบน PP บอร์ด เว้นระยะจากขอบ 1 นิ้ว โดยระบุชื่อผลงาน วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลงาน แนวความคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
 • ติดใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงบนอีกด้านของบอร์ด ห้ามทำเครื่องหมาย หรือเซ็นชื่อลงบนแบบ
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิ้ว และสำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน

การส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • นักออกแบบจะต้องส่งเอกสารสมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 75/80-81 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 วงเล็บมุมซอง “(RECO 2018)” เอกสารจะต้องส่งก่อนวันปิดรับสมัคร โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) (as addressed above) ตั้งแต่เวลา 9:30-17:00 วันจันทร์-ศุกร์ ภายในวันที่กำหนด

งบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงาน

 • สำหรับผู้ที่เข้ารอบสุดท้าย สูงสุด 20,000 บาท ต่อทีม
 • งบประมาณที่สนับสนุนจากโครงการมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายตามที่โครงการกำหนด ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าประกวดหรือผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลรางวัลและเรียกรางวัลคืนทั้งหมด ผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานประกวด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ

ปฏิทินกิจกรรมโครงการประกวดออกแบบ RECO

 • ส่งเอกสารสมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คน ประกาศรายชื่อทางสื่อออนไลน์ของโครงการ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
 • กิจกรรม Workshop และ นำเสนอผลงานครั้งที่ 1 15 กรกฎาคม 2561
 • นำเสนอผลงานครั้งที่ 2 (สำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย) 1 สิงหาคม 2561
 • ลองชุดกับนางแบบ (Fitting Day)  22 สิงหาคม 2561
 • แสดงผลงานรอบสุดท้ายในงานประกาศผล 31 สิงหาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการออกแบบและโอกาศเข้าร่วมงาน Dutch Design Week ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัลจำนวน 50,000 THB
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : เงินรางวัลจำนวน 30,000 THB

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 084-654-6633
 • email: reco@indorama.net
 • www.facebook.com/recoyoungdesigner
Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Jun 2018 09:30 to 19 Jun 2018 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.