^ Back to Top

ประกวด VIRAL CLIP หัวข้อ “เที่ยวระยอง ท่องเมืองจันท์: Let’s have fun on weekdays”

ประกวด VIRAL CLIP หัวข้อ “เที่ยวระยอง ท่องเมืองจันท์: Let’s have fun on weekdays”

PHOTOTECH MAGAZINE ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด VIRAL CLIP หัวข้อ “เที่ยวระยอง ท่องเมืองจันท์: Let’s have fun on weekdays” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร

กติกา และเงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกถ่ายทำในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยองและจันทบุรี หรือเลือกถ่ายทำภายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือทั้งสองจังหวัด นำเสนอเรื่องราวท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา โดยต้องปรากฏเนื้อหาท่องเที่ยวที่สื่อถึงจังหวัดระยองหรือจันทบุรี หรือทั้งสองจังหวัด อาทิ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต อาหารถิ่น เป็นต้น
 2. ทีมผู้สมัครเข้าร่วมประกวดเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และส่งผลงานได้ 1 คลิป ต่อ 1 ทีม
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวของเนื้อเรื่องไม่เกิน 3 นาที/คลิปโดยไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอ และวิธีการถ่ายทำ สามารถใส่เอฟเฟคได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องมีองค์ประกอบได้แก่ Title Intro และ End Credit  ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องระบุข้อความดังนี้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ในตอนท้ายคลิป (End Credit) 
 4. คลิปผลงานจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV หรือ AVI โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080P HDโดยให้ส่งผลงานประกวดมาตามที่อยู่ที่กำหนด
 5. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นเรื่องราวในเชิงบวก ไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น หยาบคาย เสียดสี และก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งท่องเที่ยว
 6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ บุคคล เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง และผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 7. ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืน รวมถึงผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 8. ผลงานส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องส่งไฟล์ ต้นฉบับ (Source File) ในรูปแบบ DVD / Flash Drive ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง และผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ สามารถนำไปใช้ในภารกิจการประชาสัมพันธ์ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง และผู้สร้างสรรค์งาน (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง พึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลงโดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งประกวด
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้อง และอุทธรณ์มิได้การประกวดในครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ส่งผลงานเข้าประกวด
 10. ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด จะต้องชำระภาษีตามระเบียบของกรมสรรพากร

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 20  มิถุนายน 2561
 • คัดเลือกและตัดสินการประกวด วันที่ 28 – 29  มิถุนายน 2561
 • เปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมให้คะแนน Popular Vote ผ่านทางแฟนเพจ ททท.สำนักงานระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม2561สำหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 รางวัล
 • ประกาศผลรางวัล วันที่ 17 กรกฎาคม  2561

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.phototechthailand.com
 2. ส่งผลงานได้ที่
  • ทาง E-mail : phototechthailand@gmail.com หรือ
  • ทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า ประกวดไวรัล คลิป (ViralClip) มายัง
   บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
   เลขที่ 138 , 140 ซอยอนามัย ถ.ศรีนครินทร์
   แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กทม. 10250
   ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราเป็นสำคัญ

ติดต่อสอบถาม
โทร 095-9501559, 085-5539872

ข่าวประชาสัมพันธ์ : PHOTOTECH MAGAZINE

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
03 May 2018 10:00 to 20 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.