^ Back to Top

ประกวด Viral Clip

ประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) "คลิปประทับใจ เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี"

ประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) "คลิปประทับใจ เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี"

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) "คลิปประทับใจ เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2023-02-13 16:30

ประกวด Viral Clip "Diya Town Contest 2020"

ประกวด Viral Clip "Diya Town Contest 2020"

Thippirom Property ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip "Diya Town Contest 2020" ภายใต้หัวข้อ "Enchanting Tuscany Living มนต์เสน่ห์แห่งการอยู่อาศัยในบรรยากาศทัศคานี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท พร้อมประก

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30

ประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง"

ประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง"

กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการส่งผลงาน

Deadline: 
Tue, 2020-10-20 16:30

ประกวดภาพนิ่ง และ Viral Clip หัวข้อ “ก้ม กราบ กอด”

ประกวดภาพนิ่ง และ Viral Clip หัวข้อ “ก้ม กราบ กอด”

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพนิ่ง และ Viral Clip หัวข้อ “ก้ม กราบ กอด” สื่อรัก สานใจ ผู้สูงวัยในครอบครัว ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2019-06-29 16:30

ประกวด Viral Clip แนวคิด "Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง"

ประกวด Viral Clip แนวคิด "Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip แนวคิด "Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง" ในโครงการ Amuse & Amaze Short Film Contest S

Deadline: 
Thu, 2019-05-30 16:30

ประกวด Viral clip หัวข้อ "More Fun@ตะวันออก"

ประกวด Viral clip หัวข้อ "More Fun@ตะวันออก"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคตะวันออก ร่วมกับพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral clip หัวข้อ "More Fun@ตะวันออก" ภายใต้แนวคิด "สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร

Deadline: 
Mon, 2019-04-15 16:00

ประกวดออกแบบ Viral clip / Animation infographic การสร้างค่านิยม “คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา”

ประกวดออกแบบ Viral clip / Animation infographic การสร้างค่านิยม “คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา”

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Viral clip / Animation infographic การสร้างค่านิยม “คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร

Deadline: 
Tue, 2019-03-05 16:00

ประกวด VIRAL CLIP หัวข้อ “เที่ยวระยอง ท่องเมืองจันท์: Let’s have fun on weekdays”

ประกวด VIRAL CLIP หัวข้อ “เที่ยวระยอง ท่องเมืองจันท์: Let’s have fun on weekdays”

PHOTOTECH MAGAZINE ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด VIRAL CLIP หัวข้อ “เที่ยวระยอง ท่องเมืองจันท์: Let’s have fun on weekdays” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2018-06-20 16:00

ประกวด Viral Clip ภายใต้หัวข้อ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ประกวด Viral Clip ภายใต้หัวข้อ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip ภายใต้หัวข้อ “Think Eat Save Contest : กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวด Viral Clip หัวข้อ “TIP Insure ประกันภัยออนไลน์”

ประกวด Viral Clip หัวข้อ “TIP Insure ประกันภัยออนไลน์”

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “TIP Insure ประกันภัยออนไลน์” ความยาวไม่เกิน 1 นาที ในโครงการ TIP Insure Viral Clip Contest Season 1 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกี

Deadline: 
Fri, 2015-11-20 16:00
Subscribe to RSS - ประกวด Viral Clip

Members Online

There are currently 0 users online.