^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ทำไมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ถึงได้เป็นที่พักสุดโปรดของครอบครัวคุณ”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ทำไมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ถึงได้เป็นที่พักสุดโปรดของครอบครัวคุณ”

Holiday Inn Resort Phuket ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ทำไมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ถึงได้เป็นที่พักสุดโปรดของครอบครัวคุณ” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมบัตรกำนัลที่พักมูลค่ารวม 78,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 30 ปีแห่งความเป็นเลิศในฐานะผู้นําด้านการบริการ การเป็นรีสอร์ทสําหรับครอบครัวที่ดีที่สุด อีก ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องนําเสนอผลงานโดยการสร้างคลิปวิดีโอตัวอย่างซึ่งจะกล่าวถึง ดังต่อไปนี้

 • สร้างสรรค์ผลงานโดยให้เหตุผลว่า ทําไมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ถึงได้เป็นที่พักสุดโปรดของครอบครัว โดยมุ่งเน้น ใจความสําคัญให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวดรวมถึงถ่ายทอดความเป็นโรงแรมสําหรับครอบครัว นําเสนอสิทธิประโยชน์ของ เด็กในการเข้าพักและทานอาหารฟรีแบบเข้าใจง่าย โรงแรมยอดเยี่ยมที่แขกรักและประทับใจ หรือวัฒนธรรมการให้บริการอย่างดี เยี่ยมของพนักงานที่ทําให้แขกประทับใจและจดจําเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงแรมสู่สาธารณชนต่อไป
 • สร้างวิดีโอสื่อโฆษณาเพื่อแบ่งปันนประสบการณ์โดยถ่ายทอดความเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวในหาดป่าตอง แสดงมุมมองเกี่ยวกับรีสอร์ทโดยสร้างสรรค์เรื่องราว พร้อมกับนําเสนอความสนุกสนาน และความมุ่งมั่นของรีสอร์ทในการ ให้บริการชุมชนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมคตามกฎหมาย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นการแข่งขัน จนกระทั่งถึงวันที่ปิดรับสมัคร และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด

 1. ผู้ส่งผลงานมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งประเภทบุคคลรวมถึงประเภททีม ตัวอย่างหลักฐาน สําเนาเอกสารการระบุตัวตนของทางราชการ เช่น บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 2. ลงทะเบียนเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ตัวอย่างหลักฐาน สําเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือหลักฐานใกล้เคียง
 3. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม จะต้องเป็นเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียวและมีสมาชิกได้สูงสุด 4 คน

การสมัครและวิธีส่งผลงาน

 1. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. ส่งสําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
 3. อัปโหลดวิดีโอของลงบน YouTube ตั้งค่าเป็นส่วนตัว (private)
 4. วิดีโอต้องได้รับการติดแท็ก (TAG) ด้วยคําสําคัญทั้งหมคต่อไปนี้
  • Holidayinnresortphuket
  • Holiday
  • Thailand
  • Patong
  • Holidayinn
  • Busakorn
  • Beach
  • Phuket
  • Resort
  • Family
  • Hotel
  • Contest

ระยะเวลาการประกวด

 • กําหนดส่ง : ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 • กระบวนการประเมินผล : 16 - 31 พฤษภาคม 2561
 • การเปิดลงคะแนนเสียง : 1 - 15 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะ : 20 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถาม

 • แผนกขายและการตลาด โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต
 • คุณชญาดา สร้อยรุ่งเรือง โทรศัพท์ 076370200 ต่อ 8134
 • Email: chayada.soirungrueng@lhg.com
 • www.facebook.com/holidayinnresortphuket

==================================

Use your creativity to film a video up to 2 minutes long, to share with us
why the Holiday Inn Resort Phuket is your Favourite Family Resort to win
attractive prizes.

Video will be judged on creativity, quality, content and overall
effectiveness of delivery the key messages of Family Resort, Kids Stay & Eat
Free, Great Hotels & Guests Love or our long service staff member culture.

 • Top Winner gets Cash prize of THB 30,000 plus stay accommodation voucher value THB 35,000-.
 • 2nd Winner gets Cash prize of THB 20,000 plus stay accommodation voucher value THB 23,000-.
 • 3rd Winner gets Cash prize of THB 10,000 plus stay accommodation voucher value THB 20,000-.

Terms & Condition apply
The contest starts April, 2018 and will end June 20, 2018.
Entries accepted until 15 May, 2018.

If you have questions, please email to chayada.soirungrueng@ihg.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชญาดา สร้อยรุ่งเรือง

Deadline: 
24 Apr 2018 10:00 to 15 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.