^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ "การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th TPhO"

ประกวดตราสัญลักษณ์ "การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th TPhO"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ "การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th TPhO" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ภาพตราสัญลักษณ์เป็นการแสดงถึงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (17th TPhO)
 2. ภาพตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมายในหัวข้อ “อัตลักษณ์ความเป็นล้านนาในสมัยใหม่ที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิม ด้วยการใช้ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”
 3. การออกแบบภาพตราสัญลักษณ์ กำหนดองค์ประกอบหลักเป็นสีม่วงดอกรัก และสีเหลืองจำปา และคำว่า 17th TPhO
 4. เขียนบรรยายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 5. ภาพตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดีกับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 6. ภาพตราสัญลักษณ์จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยใช้ประกวดในที่ใดมาก่อน หรือไม่ลอกเลียนแบบจากแหล่งใดๆ

ข้อกำหนดของการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. แบบที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถูกส่งมา 2 รูปแบบ ประกอบด้วย
  • แบบลงกระดาษแข็งขนาด A3 นำเสนอในรูปแบบของ Presentation Paper ประกอบด้วยแบบและแนวคิดในการออกแบบ ความหมายของแบบ รูปทรง สีและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โดยนำเสนอภาพตราสัญลักษณ์ 2 ขนาด ได้แก่ ภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 4”x4” และขนาด 1”x1” และนำเสนอทั้งแบบสีและขาว-ดำ และให้มี 2 ตัวอย่างการนำภาพตราสัญลักษณ์ไปใช้งานจริงบนผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น เสื้อ หมวก เหรียญรางวัล หัวจดหมาย เป็นต้น
  • แบบบันทึก CD หรือ DVD ลงไฟล์ (.psd) ของ Adobe Photoshop หรือ (.ai) ของAdobe Illustrator และ (.jpg) และครีเอทเอาต์ไลน์ฟอนต์มาด้วย
 2. ให้ส่งผลงานเป็นรายบุคคลเท่านั้น โดยส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อคน
 3. เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก หมายเลขโทรศัพท์ตามแบบฟอร์มการรับสมัคร ติดด้านหลังผลงาน ทั้งนี้ หากแบบที่ส่งมาไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดจะถูกตัด สิทธิ์ในการพิจารณาทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศผลวันที่ 7 มีนาคม 2561

การส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่
  ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 2. ผลงานประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมประกวด
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเพื่อให้ใช้งานได้จริง
 4. การตัดสินของ “คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17” ถือเป็นที่สิ้นสุด หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสิน จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศการประกวด จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 053-943-369 , 053-892-910
 • 17TPhO@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : 17th TPhO

Deadline: 
23 Feb 2018 10:00 to 28 Feb 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod