^ Back to Top

ประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล”

ประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล”

ตลาดต้นตาล ขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลประชาชนทั่วไป
 • ผู้เข้าประกวดแบบบุคคล

เงื่อนไขและกติกาการประกวด

 1. ตัวมาสคอตต้นตาล (หน้ากากต้นตาล)
  • ออกแบบมาสคอตหรือหน้ากากต้นตาล โดยสื่อถึงต้นตาลหรือตลาดต้นตาล
  • ต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop,Illustrator หรือ 3D เป็นต้น
  • แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับในรูปแบบ AI(Illustrator) ของโปรแกรม หรือไฟล์ภาพ JPEG หรือ PDFความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
  • การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง
  • เขียนอธิบาย concept และที่มาของตัวมาสคอต (ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4)
 2. ตัวสติ๊กเกอร์ไลน์
  • ตัวสติ๊กเกอร์จะต้องเป็นตัวเดียวกันกับมาสคอตที่ตนเองออกแบบ
  • ต้องออกแบบสติ๊กเกอร์ในไลน์อย่างน้อย 8 อารมณ์ ซึ่งสามารถสื่ออารมณ์แตกต่างกันอย่างชัดเจน (สามารถมีข้อความได้ตามสมควรภายใน 1 กระดาษ A4 เช่นกัน)
 3. อื่นๆ
  1. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
  2. ผู้เข้าประกวดสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/TonTannMarket
  3. ส่งผลงานทาง E-Mail : tontannmascotcontest@hotmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และทางต้นตาลจะทำสกรู๊ปพิเศษของผู้ชนะเลิศและเผยแพร่ในเพจตลาดต้นตาล โดยตัดสินจากคณะกรรมการและผู้บริหารตลาดต้นตาล
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และ concept ดีเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมทางตลาดต้นตาลจะทำสกรู๊ปพิเศษและเผยแพร่ในเพจตลาดต้นตาล โดยตัดสินจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และผู้บริหารตลาดต้นตาล
 • รางวัล Popular vote หรือขวัญใจมหาชน จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โดยคัดเลือกจากผลคะแนนโหวตที่สูงสุดในเพจของตลาดต้นตาล
 • สำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดติดอันดับ 20 คนสุดท้ายจะได้รับประกาศนียบัตร

กำหนดการการประกวด

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2561
 • คัดเลือกผลงาน 20 คน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย และเริ่มเปิดโหวตในเพจตลาดต้นตาล วันที่ 4 - 20 พฤษภาคม 2561 (สำหรับรางวัล Popular vote)
 • ประกาศผลรอบรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 รางวัล วันที่ 1 มิถุนายน 2561
 • มอบรางวัล ทั้ง 3 รางวัลที่ตลาดต้นตาล ขอนแก่น วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)

เกณฑ์การตัดสิน

 • รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ถูกตัดสินจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และผู้บริหารตลาดต้นตาล ซึ่งถือเป็นการตัดสินที่สิ้นสุดแล้ว
 • รางวัล Popular vote หรือขวัญใจมหาชน จะถูกตัดสินจากผลโหวตสูงสุดในเพจตลาดต้นตาลต้นตาลโดยจะทาการเริ่มโหวตตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และจะทาการปิดโหวตในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 และถือเป็นคะแนนการตัดสินที่สิ้นสุดแล้ว

หมายเหตุ
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของตลาดต้นตาล ผู้จัดทำไม่สามารถเผยแพร่ที่อื่นได้และทางตลาดต้นตาลสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หรือปรับแต่งเพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นๆของทางบริษัทฯได้ และถือเป็นลิขสิทธ์ขาดของตลาดต้นตาลโดยสิ้นเชิง

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 094-2100992
 • www.facebook.com/TonTannMarket
Deadline: 
31 Jan 2018 10:00 to 30 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.