^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ dCubic Space Video Contest Season 1st

ประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ dCubic Space Video Contest Season 1st

dCubic Space ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ dCubic Space Video Contest Season 1st ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่มีพรสวรรค์ทักษะความรู้ความสามารถด้านการถ่ายทำคลิปวีดีโอหรือการตัดต่อคลิปวีดีโอ ได้แสดงฝีมือและศักยภาพของตนผ่านงานคลิปวีดีโอ
 2. สนับสนุนให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป ใช้ความสามารถของตนเองกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ
 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึงและถ่ายทอดลักษณ์อัตลักษณ์ของ Co-working space หรือพื้นที่ส่วนรวมในการทำงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ที่อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ม่จำกัด เพศ
 • ทีมละไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไขการประกวด

 1. สถานที่ถ่ายทำ บริษัท ดีคิวบิค สเปซ จำกัด ไม่จำกัดหัวข้อและรูปแบบในการถ่ายทำ แต่ประเภทคลิปวีดีโอควรเหมาะสมกับผู้ชมทั่วไป และต้องมีเครื่องปริ้นท์สามมิติ จาก XYZ 3D Printing อยู่ในคลิปวีดีโอส่วนหนึ่ง
 2. แต่ละทีมสามารถเริ่มถ่ายทำได้ หลังจากที่ทีมงานได้รับ ใบสมัครและได้รับการตอบกลับจากทีมงาน แต่ละทีมจะสามารถเข้าสถานที่เพื่อถ่ายทำได้ 5 ครั้งต่อทีมครั้งละไม่เกิน 5 ชั่วโมงโดยผู้สมัครสามารถนัดหมายล่วงหน้ากับทีมงานได้ และหากต้องการถ่ายทำเพิ่มเติมกรุณาแจ้งทีมงานให้ทราบล่วงหน้า  ทางทีมงานจะดำเนินการนัดหมายจัดตารางให้ผู้สมัครตามความเหมาะสม
 3. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยกรุณาส่งมายัง d.cubic.space@gmail.com เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครพร้อมเซ็นต์สำเนา หากเป็นนักศึกษากรุณาแนบบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมเซ็นต์สำเนามาด้วย สามารถนำมายื่นได้ในวันที่เริ่มถ่ายทำวันแรก
 4. คลิปวีดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องมีองค์ประกอบได้แก่ Title Intro และ End Credit ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องมีชื่อและโลโก้ของดีคิวบิคสเปซในท้ายเครดิต  
 5. ผลงานสามารถส่งในนามบุคคลหรือเป็นทีม  ทีมละไม่เกิน 3 คนความยาวคลิปไม่เกิน 3 นาที และคลิปวีดีโอจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P พร้อมพิมพ์แรงบันดาลใจ ในการสร้างผลงานหรือคอนเซ็ปต์ของผลงานในไฟล์ PDF อย่างถูกต้องพร้อมทั้งระบุหมายเลขผู้สมัคร โดยระบุชื่อหัวข้ออีเมลล์ว่า “ส่งไฟล์คลิปวีดีโอจากผู้เข้าประกวดหมายเลข…….” มาที่อีเมล์ d.cubic.space@gmail.com
 6. ผลงานคลิปวีดีโอต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม

กำหนดระยะเวลา

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและส่งใบสมัคร – วันที่ 20 ธันวาคม 2560
 2. ปิดรับผลงาน วันที่ 31 มกราคม 2561
 3. ประกาศผลงาน
  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 รางวัลชนะเลิศ 1,2,3
  • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รางวัลยอดไลค์อันดับที่ 1,2,3 และรางวัลพิเศษ
 4. พิธีมอบรางวัล ภายในเดือน มีนาคม 2561

รางวัลและเกียรติบัตร

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลยอดไลค์มากที่สุดอันดับ 1 Gift voucher Shared desk จำนวน 90 ใบ พร้อมใบ ประกาศนียบัตร
 • รางวัลยอดไลค์มากที่สุดอันดับ 2 Gift voucher Shared desk จำนวน 60 ใบ พร้อมใบ ประกาศนียบัตร
 • รางวัลยอดไลค์มากที่สุดอันดับ 3 Gift voucher Shared desk จำนวน 30 ใบ พร้อมใบ ประกาศนียบัตร
 • รางวัลพิเศษจาก XYZ Printing เครื่องพิมพ์สามมิติ 3D Printer จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลพิเศษจาก XYZ Printing ปากกาสร้างงานสามมิติ 3D Pen จำนวน 3 รางวัล
 • ผู้ส่งผลงานวีดีโอเข้าร่วมประกวดในโครงการ dCubic Space Video Contest Season 1st ทุกผลงานจะได้รับ ของที่ระลึกจาก dCubic Space

ติดต่อสอบถาม

 • Tel: 02-064-5910
 • Mobile: 095-895-2413
 • Email: d.cubic.space@gmail.com
 • Line: @olc2807g
 • Facebook: www.facebook.com/dcubicspace

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสาวิตรี แตงอ่อน

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
19 Nov 2017 10:00 to 20 Dec 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.