^ Back to Top

ประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ครูดีของฉัน”

ประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ครูดีของฉัน”

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ครูดีของฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 360,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทผู้ส่งผลงาน

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา
 • ระดับอาชีวศึกษา / อุดมศึกษา
 • ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 • ประชาชนทั่วไป

รูปแบบผลงาน
วีดีโอไฟล์ฟอร์แมต mp4 ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2560

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำนักจรรยาบรรณและนิติการ
  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • โทร : 02-280-2735
 • อีเมล : kamonchanok@ksp.or.th
Total Prize Money: 
360,000 Baht
Deadline: 
08 Aug 2017 10:00 to 26 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.