^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2”

ประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2”

Master Art ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 10 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการรประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2” ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมมีโอกาสเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส

กลุ่มผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. อายุ 10 - 12 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2548 – 2550)
2. อายุ 13 - 15 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2545 – 2547)
3. อายุ 16 - 18 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2542 – 2544)
หมายเหตุ ผู้เข้าประกวด 1 คน ส่งได้เพียงคนละ 1 ภาพเท่านั้น

รอบการประกวด แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

 • การประกวดรอบที่ 1 : ระดับภาค รวมทั้งหมด  6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, ภาคอีสาน, และกรุงเทพ+ภาคกลาง
  • เลือกภาพโจทย์ตามที่กำหนดมา 1 ภาพ (จาก Facebook : www.facebook.com/MASTERARTFANCLUB ) โดยสามารถปริ๊นท์ลงกระดาษ A4 ด้วยตัวเอง หรือเลือกรับได้ 2 ช่องทาง
   • ช่องทางที่ 1  inbox แจ้งความจำนงขอรับภาพ โดยระบุภาพโจทย์ที่ต้องการ พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่ง
   • ช่องทางที่ 2  ขอรับภาพโจทย์ได้จากร้านเครื่องเขียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
  •  ระบายสีลงบนภาพโจทย์ และวาดภาพระบายสีรอบข้างให้เป็นธรรมชาติ ด้วยดินสอสีมาสเตอร์อาร์ต รุ่นมาสเตอร์ซีรีย์เท่านั้น
  • ส่งภาพผลงานคู่กับกล่องดินสอสีด้วยดินสอสีมาสเตอร์อาร์ต รุ่นมาสเตอร์ซีรีย์ โพสต์ลงหน้าแฟนเพจ  Master Art พร้อมบรรยายที่มาของภาพและแรงบันดาลใจ และแจ้งชื่อ – นามสกุล อายุ โรงเรียน พร้อมระบุจังหวัดและภาค ให้เรียบร้อย(อายุมีผลต่อการตัดสินรางวัล)
  • ภาพโจทย์มีให้เลือกทั้งหมด 3 แบบ
 • การประกวดรอบที่ 2 : ระดับประเทศ
  กิจกรรม Workshop
  • ผู้ชนะระดับภาคเข้าร่วม Workshop การวาดภาพระบายสี
  • ผู้ชนะระดับภาคทำการวาดภาพระบายสีอีกครั้ง เพื่อหาผู้ชนะระดับประเทศ 3 คน   (กลุ่มอายุละ 1 คน)

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 (ระดับภาค)
  ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกภาพมาส่วนหนึ่ง ซึ่งภาพที่ถูกคัดเลือกนั้น ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพที่สมบูรณ์ เป็นผลงานจริงมาทางไปรษณีย์สำหรับการคัดเลือกผู้ชนะในระดับภาคต่อไป (ทางทีมงานจะติดต่อผู้ที่ถูกคัดเลือก)
 • ประกาศผลรอบแรก (ระดับภาค) : กันยายน 2560

รางวัลการประกวด

 • รางวัลสำหรับผู้ชนะระดับภาค
  รางวัลผู้ชนะระดับภาคทั้งหมด 36 รางวัล แบ่งเป็น 6 รางวัลต่อ 1 ภาค (ในแต่ละภาคแบ่งเป็น 2 รางวัล ต่อ กลุ่มอายุ)
  • ทุนการศึกษา มูลค่า 8,000 บาท, ผลิตภัณฑ์มาสเตอร์อาร์ต มูลค่า 2,000 บาท และประกาศนียบัตร พร้อมเข้าร่วม Workshop กับศิลปินชื่อดัง
  • โรงเรียนที่ผู้ชนะระดับภาคกำลังศึกษาอยู่ จะได้รับผลิตภัณฑ์มาสเตอร์อาร์ต มูลค่า 5,000 บาทไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียน
   หมายเหตุ
   • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลชนะระดับภาคให้กับผู้ที่สามารถเข้ารวม Workshop และเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศได้เท่านั้น
   • ผู้ชนะระดับภาคจะต้องรับผิดชอบภาษีที่เรียกเก็บจากเงินรางวัลเอง
 • รางวัลสำหรับผู้ชนะระดับประเทศ
  รางวัลผู้ชนะระดับประเทศทั้งหมด 3 รางวัล แบ่งเป็น 1 รางวัล ต่อกลุ่มอายุ
  • แพคเกจเดินทางท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส รางวัลละ 2 ที่นั่ง (ผู้ชนะ 1 ที่นั่งและคุณครู 1 ที่นั่ง) รวมทั้งหมด 6 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท/ที่นั่ง วัน เวลา และรายละเอียดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
   หมายเหตุ
   ผู้ชนะจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับท่าอากาศยานในประเทศไทย กำหนดการโดยละเอียดของการเดินทางจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน
ผลงานที่ทำตามเงื่อนไขเท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมทั้งการประกวดในระดับภาค และระดับประเทศ
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. เทคนิคการระบายสี
3. การระบายสวยเสมือนจริง และเป็นเฉดสีธรรมชาติ
4. คำบรรยายที่มาของภาพและแรงบันดาลใจ
หมายเหตุ

 • เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะระดับภาค จะต้องวาดภาพในการแข่งขันระดับประเทศกับคณะกรรมการเพื่อยืนยันว่าวาดรูประบายสีด้วยตัวเอง และเป็นเจ้าของผลงานที่ผ่านมาจริง
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการประกวดและรางวัล

 • ภาพวาดที่ประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบงานของผู้อื่น รวมถึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆของผู้อื่น หากผู้เข้าประกวดส่งผลงานในลักษณะนี้มานั้น ทางบริษัทจะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะและสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในทันที
 • สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 • สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร
 • สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
 • สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหากล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 • สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 • สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกติกาเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทไม่รับผิดชอบกรณีผลงานสูญหาย ล่าช้า หรือเสียหายในทุกขั้นตอยของการส่งผลงาน
 • บริษํทสามารถนำผลงานของผู้เข้าประกวดไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ผู้ชนะ ผู้ปกครอง และทางโรงเรียน ยินยอมให้บริษัทเผยแพร่ผลการตัดสิน, ผลงาน และของรางวัลที่ได้รับ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • รางวัลเป็นของผู้ชนะเท่านั้น ไม่สามารถนำมาจำหน่าย มอบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับได้

หมายเหตุ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามและติดตามรายละเอียด

 • FACEBOOK : MASTERARTFANCLUB
 • IG : MASTERART_THAILAND
 • www.masterart.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Master Art

Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
Deadline: 
19 Jun 2017 10:00 to 25 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.