^ Back to Top

ประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง”

ประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง”

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดคุณค่าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิก และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดการผลิตให้หลากหลาย ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศให้แพร่หลาย ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2560
  • ประกาศผลการตัดสินการประกวดวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

การส่งผลงาน
ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่

  • ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก 424 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัลำปาง 52130
  • ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม 411 หมู่ 3 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัลำปาง 52130

ติดต่อสอบถาม
โทร. 054-284316

Total Prize Money: 
150,000 Baht
Deadline: 
01 May 2017 10:00 to 10 May 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.