^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ : The Vocational Beyond Doing Great For Dad"

ประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ และสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาสายอาชีวะ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ : The Vocational Beyond Doing Great For Dad" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท

รายละเอียด
1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช.-ปวส. จากสถาบันเดียวกันเท่านั้น ไม่จำกัดสาขา 2. ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม
2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางแฟนเพจโครงการ www.facebook.com/goodrcheva และส่งใบสมัครมาใน inbox ของโครงการ

 • ชื่อทีม
 • ประวัติทีม
 • จำนวนบุคลากรในทีม พร้อมรายชื่อ และตำแหน่ง
 • ชื่อสถานศึกษา และพื้นที่ตั้ง
 • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (อย่างน้อย 2 คน)

3. หมดเขตส่งใบสมัคร ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559
4. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมา Work Shop เพื่อนำข้อมูลความรู้ไปผลิตผลงานของทีมตนเองส่งเข้าประกวด ในวันเสาร์ ที่ 10 ธ.ค. 59 เวลา 8.00-18.00 น. (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) พบกับวิทยากรมืออาชีพ ได้แก่

 • การเขียนบท: ขนิษฐา ขวัญอยู่ (ฝน)  ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง อาปัติ, กำกับเรื่องเวลารัก ซึ่งนำไปต่อยอดเรื่อง ความจำสั้น แต่รักฉันยาว
 • ถ่ายภาพ: สิทธิพงษ์ กรองทอง (พี่ห่าน) ผู้กำกับภาพ ให้ภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น สบายดีหลวงพระบาง
 • การแสดง: ณัชชานิษฐ์ จิรรุ่งโรจน์ (ครูหลี่เจิน) ครูสอนแอคติ้งชื่อดัง
 • ตัดต่อและการใช้ดนตรีประกอบ: มานุสส วรสิงห์ (พี่ตูน) ได้รับรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม  สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 22

5. ผู้เข้าร่วม Workshop จะต้องนำอุปกรณ์มาดังนี้ ได้แก่ กล้อง, โน๊ตบุค
6. ทุกทีมที่เข้าร่วมจะได้รับใบประกาศนียบัตรของทางโครงการ
7. ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายทางแฟนเพจโครงการ
8. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม จะได้แสดงผลงาน และคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ในวันเสาร์ ที่ 21 ม.ค. 60
9. ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 35,000 บาท 
10. ทีมที่ชนะเลิศมีโอกาสเข้าศึกษาดูการทำงานจริงกับผู้กำกับชื่อดังระดับประเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชน

ติดต่อสอบถาม

 • โทร.096-6593969 คุณมุก, 083-8997164 คุณญิก
 • www.facebook.com/goodrcheva
Total Prize Money: 
35,000 Baht
Deadline: 
09 Nov 2016 10:00 to 05 Dec 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.