^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนนระดับมัธยมศึกษาปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์" ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 ทีม จะได้เข้าร่วมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2559 ขยายเวลาการส่งผลงานออกไปเป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2559

ติดต่อสอบถาม

  • ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • โทร : 023469000 ต่อ 25 , 025474661 , 0818060059
  • อีเมล์ : dipatmost@gmail.com
  • Facebook : www.facebook.com/DIPcamp2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ : DIPcamp

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Apr 2016 10:00 to 17 Jun 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.