^ Back to Top

GreenPrint Award 2011 ประกวดออกแบบสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิตอล

GreenPrint ร่วมกับ PORTFOLIOS*NET และ ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิตอล GreenPrint Award 2011 เพื่อให้งานสิ่งพิมพ์สามารถสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณท์และเป็นการต่อยอดไปสู่การเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์ ชิงรางวัลกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ที่ส่งเข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาและถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งต้องสร้างสรรค์ด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และต้องไม่เคยประกวดที่ใดมาก่อน
 • ต้องมีคำอธิบายว่าต้องการสื่อความหมายถึงอะไร
 • ส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 3 แบบ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลนี้จะต้องเป็นผลงานที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Color 1000 Press ที่ บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด เท่านั้น บริษัทจะเป็นผู้พิมพ์งานให้ทุกชิ้นงาน (ไม่รวมกระดาษชนิดพิเศษ)

ประเภทรายการ

 • หนังสือ และ คู่มือ
 • โบรชัวร์ และ แคตตาล็อก
 • แผ่นพับ ใบปลิว
 • โปสเตอร์ และ สิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา
 • ปฏิทิน และ หนังสือภาพ
 • งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด
 • การ์ด และ บัตรเชิญ
 • สื่อการตลาดทางตรง
 • บรรจุภัณฑ์
 • งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือ ผลิตภัณฑ์

รางวัล
Voucher สำหรับพิมพ์งาน Digital ที่ PrintCity พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 • ผู้ชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับ Voucher 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รองชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับ Voucher 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชยของแต่ละประเภท ได้รับ Voucher 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ตรวจสอบราคาพิมพ์งานได้ที่ www.printcity.co.th
GreenPrint มีราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา เพียง 15 บาท สำหรับงานขนาด A3

รางวัลพิเศษ !
ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัล จะถูกส่งเข้าประกวดในระดับเอเชียต่อไป
ผลงานทุกชิ้นที่ชนะในการประกวดระดับเอเชีย จะได้รับรางวัลพิเศษ

 • รางวัลชนะเลิศ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พร้อมโรงแรม และบัตรเข้าชม Universal Studio สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ากว่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พร้อมโรงแรม สำหรับ 1 ท่าน มูลค่ากว่า 10,000 บาท

เงี่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • ผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมดจะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด และผลงานเหล่านี้อาจจะถูกใช้โดยบริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด โดยผู้เข้าแข่งขันทุกชิ้นงานจะอนุมัติและอนุญาตให้บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด สามารถใช้ผลงานนี้ได้
 • ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดส่งเข้าร่วมประกวดงานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ทางบริษัทจะเป็นผู้เลือกคณะกรรมการตัดสิน และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทประกวดของแต่ละชิ้นงานตามความเหมาะสม
 • ชิ้นงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาและประเมินตามคุณภาพการพิมพ์ ขั้นตอนในการผลิต ลักษณะการใช้งานและการออกแบบ
 • คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในการประกวดบางประเภทที่ไม่มีชิ้นงานใดเหมาะสม

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่
บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด (GreenPrint Award 2011)
29/45-46 ตรอกวัดสามง่าม ถ.พระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ส่งผลงานภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2554
ประกาศผลรางวัล 15 กันยายน 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2215-9988

Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Thu, 2011-09-15 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.