^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบ "Design a car unlike a car"

ประกวดออกแบบ หัวข้อ "Design a car unlike a car"

สถาบันสอนการออกแบบโดมุส/ Domus Academy ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี จัดประกวดออกแบบ หัวข้อ "Design a car unlike a car" ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมประกวดก้าวข้ามขอบเขตความงามภายนอก รางวัลของงานประกวดเป็นทุนการศึกษาที่ Domus ปีการศึกษา 2010/2011 รางวัลทุนการศึก

Dragon Animation Contest

อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร จัดประกวดการออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ภาพยนตร์เรื่อง How To Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร จัดโครงการประกวดการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ทั้งแบบสองมิติ 2D และสามมิติ 3D ในหัวข้อ “มังกรในจินตนาการ” ความยาว 20 วินาที เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้จินตนาการ

Deadline: 
Mon, 2010-03-15 (All day)

ประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

โรงเรียนนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดประกวดตราสัญลักษณ์ (ประกวดออกแบบโลโก้) โดยมุ่งหวังให้ นิสิต นักศึกษาในสถาบันศิลปะ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนที่สนใจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวด จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรม การประชาสัมพันธ์และเอกสารต่างๆของโรงเรียน ต่อไป

ประกวดออกแบบโปสเตอร์และลายเสื้อยืด ในโครงการ “จุฬาฯ รักษ์โลก”

กติกาการออกแบบสำหรับออกแบบโปสเตอร์
1.ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
2.การออกแบบ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร

Deadline: 
Fri, 2010-04-30 (All day)

ประกวดออกแบบ ชุดแต่งกายประจำชาติ Thai National Costume

ช่อง 7 เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการออกแบบ ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีระดับโลกอีกครั้ง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบผลงาน “ชุดประจำชาติ” ให้กับตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss Universe 2010 ใน โครงการประกวดออกแบบ “ชุดประจำชาติ” เ

ประกวดการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก EMOTIONAL VALUE

ประกวดการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก EMOTIONAL VALUE

EMOTIONAL VALUE “คุณค่าแห่งความห่วงใย ” คืออะไร?

Doi Tung for Cotto Design Contest

Doi Tung for Cotto Design Contest

โครงการพัฒนาดอยตุง ร่วมกับ คอตโต้ ชวน นิสิต นักศึกษา ด้านการออกแบบ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ถึงปริญญาโท ร่วมประกวดผลงาน และเข้าค่ายฤดูร้อนเพื่อผลิตงานจริงบนดอยตุง จังหวัดเชียงราย ในโครงการ Sustainable design camp 2010 หัวข้อ Doi Tung for

ประกวดคำขวัญ และสิ่งประดิษฐ์อัคคีภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ 352 หน่วยงาน ดำเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถาน และสถานประกอบการ พร้อมจัดประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมกลไกการคิด และประดิษฐ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย

อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์แล็บ ประจำปี 2553

Design Lab 2010 Competition

อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์แล็บ ประจำปี 2553 ( Electrolux Design Lab 2010 ) โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันชิงเงินรางวัล และฝึกงานกับทีมนักออกแบบในศูนย์การ ออกแบบของอีเลคโทรลักซ์เป็นระยะเวลา 6 เดือน ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมดีไซน์ที่คำนึงถึงความสะดวกสบาย และความกะทัดรัดในการใช้งานในพื้นที่จำกัด สำหรับวิถีชีวิตแห่งอนาคต ทั้งด้านการประกอบ และถนอมอาหาร การทำความสะอาดเสื้อผ้า ตลอดจนการทำความสะอาดภายในบ้าน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชากรในยุคปี ค.ศ. 2050 หรือ อีก 40 ปีข้างหน้า ที่กว่าร้อยละ 74 ของประชากรทั่วโลกจะอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง

ประกวดออกแบบ Below 2 degrees

สมาคมภูมิสถาปัตยกรรม จัดโครงการประกวดออกแบบภายใต้หัวข้อ Below 2 degrees

สมาคมภูมิสถาปัตยกรรม ในฐานะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการร่วมหาทางออกกับที่จะทำอย่างไรต่อการ ช่วยลดอุณหภูมิโลกไม่เพิ่มขึ้น 2๐c ในอีก 10 ปี ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลังการประช

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.