^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

การประกวดนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ 16

การประกวดนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ 16

มูลนิธิเด็ก เชิญชวน นักเรียน นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบหนังสือ เยาวชน และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับนิทานเด็กยอดเยี่ยม ปีที่ 16 สร้างสรรค์จินตนาการ สร้างเสริมจริยธรรม ซึ่งการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท

ประกวดผลิตสื่อการเรียนการสอน Skoolbuz Awards 2010

Skoolbuz Awards 2010

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือ ปวช.รวมพลังกับคุณครู ส่งผลงานผลิต "สื่อการเรียนการสอนแบบไม่จำกัดเทคนิค 5 ทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับรางวัลแพคเกจทัศนศึกษา ประเทศสิงคโปร์ ไปสนุกเพลิดเพลินกัน 3 วัน 2 คืนเต็มๆ กับ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย , ยูนิเวอร์แซล สตู

ประกวดออกแบบปก สมุด ZEQUENZ "ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา"

โครงการประกวดออกแบบปก สมุด ZEQUENZ

บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นคุณค่าแห่งการบันทึกความทรงจำในรูปแบบการเขียนลงบนสมุดบันทึกที่ มีดีไซน์ ควรค่าแห่งความทรงจำ ขอเชิญชวน นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิค อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ร่วมโครงการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ

Deadline: 
Tue, 2010-08-10 (All day)

ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม สุดยอดเกมวัฒนธรรม ภายใตแนวคิด “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข”

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม ในหัวขอ “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข” เพื่อรณรงคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมให

Deadline: 
Sat, 2010-07-31 (All day)

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010 โครงการประกวดออกแบบจัดตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัยในแบบของตน ภายใต้โจทย์ “Cool Home - Cool Earth” ที่เน้นการอยู่อาศัยของสังคมเมือง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้สนใจจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.elledecor.co.th/promotion.php

ร่วม Plus ความคิด....พลิก Design กับ Talent Thai 2010

สำนักส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวน นักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์รุ่นใหม่ ที่สนใจธุรกิจส่งออก สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนานักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลก “Talent Thai 20

Deadline: 
Fri, 2010-07-16 (All day)

ประกวดออกแบบการจัดดอกไม้ คอนเซ็ปต์ “Woman’s Magazine in Blossom”

โครงการประกวดออกแบบการจัดดอกไม้ เพื่อค้นหานักจัดดอกไม้รุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่น หรือมืออาชีพ โดยใช้ “นิตยสาร” เป็นแรงบั

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อในโครงการ Visible Your Imagination ชิงเงินรางวัล 20000

มาปล่อยของ ประลองไอเดีย
บริษัท ภัทร โปรเกรส เปิดเวทีให้ คนสมองมันส์ๆ มาปล่อยของ ประลองไอเดีย
ในโครงการ “Visible Your Imagination” กับการออกแบบสื่อ ภายใต้หัวข้อ

Deadline: 
Wed, 2010-06-30 (All day)

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ EcoDesign 2010

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ EcoDesign 2010

เอ็มเทค เชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป เข้าประกวดในโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ EcoDesign 2010 ภายใต้หัวข้อ "ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์บนแบนเนอร์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์บนแบนเนอร์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ Logo และออกแบบสัญลักษณ์บนแบนเนอร์ เพื่อชิงเงินรางวัล 5,000 บาท ในโครงการจัดทำ มิเตอร์ประเทศไทย (Thailandometers)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.