^ Back to Top

ประกวดออกแบบห้องน้ำ COTTO Better Together Design Contest 2013

COTTO BETTER TOGETHER DESIGN CONTEST 2013

COTTO ร่วมกับ Wallpaper* ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกวดออกแบบห้องน้ำชาย-หญิง “COTTO Better Together Design Contest 2013” เพื่อปรับปรุงห้องน้ำเดิมภายในสถาบันการศึกษา ภายใต้หัวข้อการออกแบบ Global Design Inspiration แรงบันดาลใจจากงานดีไซน์ระดับโลก สู่สุดยอดงานดีไซน์ในสไตล์ของคุณเอง! โดยใช้กระเบื้อง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำคอตโต้เป็นองค์ประกอบ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมก่อสร้างห้องน้ำจริงให้กับสถาบันของทีมที่ชนะเลิศ และโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ และแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกอันน่าทึ่ง จาก Andre Fu กูรูด้านการออกแบบแห่งเอเชีย*

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการประกวดและชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด

 • นักศึกษาจะต้องรวมกลุ่มทีมละ 3 คน โดยไม่จำกัดชั้นปี
 • นำเสนอผลงานการออกแบบห้องน้ำชาย และหญิง ที่จะร่วมโครงการฯ กำหนดให้พื้นที่ประมาณ 4-8 ห้อง หรือประมาณ 20-30 ตรม.
 • งบประมาณปรับปรุงห้องน้ำชาย และหญิง รวมกันจำนวน 600,000 บาท โดยรวมค่าแรง ค่าก่อสร้าง และค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด นำเสนอผลงานออกแบบในลักษณะการออกแบบตกแต่งห้องน้ำในพื้นที่แต่ละสถาบันใหม่ โดยใช้สินค้าแบรนด์คอตโต้เท่านั้น
 • อธิบายแนวความคิดในการออกแบบให้ชัดเจน
 • ส่งผลงานได้ในรูปแบบของภาพสเก็ตซ์ (Presentation Board) หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่สามารถสื่อความหมายและอธิบายแนวความคิดของการออกแบบได้อย่างชัดเจน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเอง และไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือนำเสนอที่ใดมาก่อน
 • แบบประกวดต้องจัดทำลงบนกระดาษขาว และติดลงบน Presentation Board ขนาด A2 เท่านั้น (ผลงานชิ้นใดที่ไม่ได้ติดลงบน Presentation Board จะไม่ได้รับการพิจารณา)

เกณฑ์การตัดสิน

 • สามารถสื่อถึงคอนเซปต์การออกแบบภายใต้หัวข้อ Global Design Inspiration ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 30%
 • การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอตโต้ในการออกแบบได้ตรงตามคอนเซ็ปต์ 30%
 • ประโยชน์ใช้สอยสามารถใช้ได้จริง 20%
 • ความสวยงาม 20%

รางวัลสำหรับผู้ชนะ “COTTO Better Together Design Contest 2013”  

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ บัตรเข้าชมเทศกาลออกแบบ “BODW” BUSINESS OF DESIGN WEEK 2013 พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และที่พัก ประเทศฮ่องกง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับ 3 คน รวมมูลค่า 150,000 บาท* แบรนด์คอตโต้จะดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ให้กับสถาบันการศึกษาของทีมชนะเลิศ** ประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล จะได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท โดยจะตัดสินจากผลการโหวตผ่านทาง www.facebook.com/cottobrand

ระเบียบบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ห้ามมิให้ทำเครื่องหมาย หรือลายเซ็นลงบนด้านหน้าของ Presentation Board
 • รายละเอียดของผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ด้านบน มิฉะนั้นชิ้นงานของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของแบรนด์คอตโต้ และนิตยสาร Wallpaper* สามารถนำไปเผยแพร่ในเอกสาร และกิจกรรมอื่น ๆ ได้  โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งผลงานมาที่ นิตยสาร Wallpaper*
เลขที่ 194 ซอยปรีดีพนมยงค์ 46 (ซอยจิตรวารี) ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 – ระบุชื่อโครงการ “COTTO Better Together Design Contest 2013” บนมุมซอง

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน
วันที่ 20 กันยายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2391-9595 ต่อ 153, 081-374-8854 หรือ www.cotto.co.th

*ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางไปดูงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่าโดยประมาณ
**ทั้งนี้ในการปรับปรุงห้องน้ำให้กับสถาบัน บริษัทฯ อาจมีการปรับแบบให้เหมาะสมกับหน้างานจริง และให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
31 Jul 2013 10:00 to 20 Sep 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.