^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดแนวคิดการออกแบบ "โครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และถนนจุฬาฯ 100 ปี"

ประกวดแนวคิดการออกแบบ "โครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และถนนจุฬาฯ 100 ปี"

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “ ประกวดแนวคิด การออกแบบโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และถนนจุฬาฯ 100 ปี ” เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน บริเวณสวนหลวง-สามย่าน ได้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การพักผ่อน ชิงทุน

Deadline: 
Wed, 2012-11-28 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบโลโก้ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมการตลาด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท

รางวัล

Deadline: 
Wed, 2012-10-31 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ “ถีบฉันทำไม?​ (Why Ride?)”

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ “ถีบฉันทำไม?​ (Why Ride?)”

ชวนกราฟฟิกดีไซเนอร์ทุกรุ่นทั่วไทย มาร่วมออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ให้เห็นข้อดีของการปั่นจักรยาน 5 นักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานได้โดนใจที่สุดจะได้รับรางวัลจักรยาน Fuji มูลค่ารวม 100,000 บาท และ 100 ผลงานออกแบบที่เข้ารอบได้จะได้ร่วมแสดงในเทศกาล Bangkok Des

Deadline: 
Wed, 2012-10-31 16:00

ประกวดออกแบบ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจการเพื่อสังคม iCARE Award 2012 ครีเอทีฟอาสา

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ(สกส.) เชิญชวน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา ทีมละไม่เกิน 5 คน ประกวดผลงาน การออกแบบในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โจทย์กิจการเพ

Deadline: 
Thu, 2012-11-08 16:00

ประกวดมหกรรมสื่อทางเลือก

ประกวดมหกรรมสื่อทางเลือก

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สถานีโทรทัศน์ไทย (TPBS) และกลุ่มคนทำงานด้านสื่อสร้างสรรค์ จัดงาน “มหกรรมสื่อทางเลือก มีดี มีเดีย See hear tou

Deadline: 
Fri, 2012-09-28 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สวนสัตว์นครราชสีมา

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา ชวนนักเรียน นักศึกษา ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo contest) ประจำสวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อสื่อถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนถ่ายทอดจุดเด่นของสวนสัตว์นครราชสีมา มีสีสันสวยงาม รูปแบบทันสมัยสดุดตา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชิงรางวัล 20,0

Deadline: 
Sat, 2012-11-10 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ ชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo contest) สถาบันยานยนต์ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2012-10-01 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เชิญชวนคนโคราชแปรงฟันก่อนนอน"

สาธารณสุขนครราชสีมา เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ประกวดสื่อสร้างสรรค์ : Spot วิทยุ, เพลง, หนังสั้น หรือ โปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด "เชิญชวนคนโคราชแปรงฟันก่อนนอน" เพื่อส่งเสริมการมีพฤติกรรม ทันตสุขภาพที่ดี ชิงเงินรางวัลกว่า 90,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2012-09-26 16:00

ประกวดโปสเตอร์ งาน Siriraj Palliative Care Day 2012

คณะกรรมการดำเนินการ Palliative Care เชิญชวนผู้สนใจส่ง ประกวดโปสเตอร์ ในงาน Siriraj Palliative Care Day 2012 โปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care หมายถึง โครงการ กิจกรรมหรืองานวิจัยใดๆที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ ที่

Deadline: 
Sun, 2012-09-30 16:00

Grand Sport Young Designer Contest 9th

ประกวดออกแบบบนชุดกีฬา ภายใต้แนวคิด "Love Motherland" / รักษ์...แดนดินถิ่นถิ่นกำเนิด

โครงการแกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 9 เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี ประชันไอเดีย ประกวดออกแบบบนชุดกีฬา ที่ทันสมัย สวมใส่ได้จริง ภายใต้แนวคิด "Love Motherland" / รักษ์...แดนดินถิ่นถิ่นกำเนิด ช

Deadline: 
Fri, 2012-10-19 17:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.