^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบนิตยสาร (Smart Magazine Contest) ครั้งที่ 1

Smart Magazine Contest

บริษัทฮิวเลตต์ – แพคการ์ด (ประเทศไทย) เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุ 12 – 18 ปี ประกวด การออกแบบนิตยสาร (Smart Magazine Contest) เพื่อส่งเสริม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และการวางแผนการทำงาน ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2012-03-31 23:59

ประกวดการออกแบบบูธของ art4d "RE -" (art4d Booth Competition)

ประกวดการออกแบบบูธของ art4d "RE -"

art4d ขอเชิญสถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดสัญชาติ และมีอายุไม่เกิน 30 ปี ร่วมประกวดการออกแบบบูธของ art4d ภายในงานสถาปนิก’55 ภายใต้แนวความคิด "RE -" แบบที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำไปสร้างจริง โดยทำงานร่วมกับ art4d พร้อมรับเงินรางวัล 30

Deadline: 
Thu, 2012-03-15 16:00

โครงการประกวดออกแบบหุ่นยนต์ เพื่อการบริจาคดวงตา

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เชิญชวน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการประกวดออกแบบหุ่นยนต์เพื่อการบริจาคดวงตา ชิงทุนการศึกษารวม หนึ่งแสนบาท

กำหนดการ

Deadline: 
Thu, 2012-05-31 11:50

ประกวดออกแบบภาพและข้อความส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบภาพพร้อมข้อความส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (ใช้สกรีนลงบนเสื้อยืด) เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว

Deadline: 
Fri, 2012-03-23 16:00

CT200h Design Your Mood Contest

CT200h Design Your Mood Contest

Lexus เชิญชวนผู้สนใจ อายุ 18 ปี + และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ประกวดตกแต่งลวดลายบนรถ Lexus CT200h "CT200h Design Your Mood Contest" ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 1 แสนบาท (MacBook Pro, iPhone 4s) ผลงานที่ชนะเลิศ จะถูกนำไปตกแต่งบนรถ Lexus CT200h ในงาน Motor Show 2012

หมดเขตรับผลงานวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

Deadline: 
Wed, 2012-02-29 23:59

ประกวดแบบ experimental design 2012 "F-L-U-D" Future Living for Unstable Delta อยู่-กับ-น้ำ

"F-L-U-D" Future Living for Unstable Delta อยู่-กับ-น้ำ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญบุคคลทั่วไป ทุกสาขาอาชีพทั่วโลก ส่งแบบประกวดแนวความคิดที่พักอาศัย ให้เหมาะกับสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอน โดยวิธีการใหม่ๆ ที่ทำให้เราอยู่กับน้ำได้ ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศรวมกว่า 250,000 บาท

โครงการประกวดแบบ experimental design 2012
F-L-U-D
Future Living for Unstable Delta
อยู่-กับ-น้ำ

Deadline: 
Fri, 2012-03-23 16:00

อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ ประจำปี 2555 หัวข้อ "Design Experience : เปิดประสบการณ์การออกแบบ"

Electrolux Design Lab 2012 Theme: Design Experience

อีเลคโทรลักซ์ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวด อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ ประจำปี 2555 หัวข้อ "Design Experience: เปิดประสบการณ์การออกแบบ" ชิงเงินรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาสฝึกงานกับทีมงานระดับโลก พร้อมรับเงินเดือน

Deadline: 
Fri, 2012-06-01 23:59

ประกวดออกแบบกราฟฟิกบนเสื้อยืด ข้อ "World - คิดยังไงกับโลกของเรา"

Quicksilver Design Award และ Roxy Design Award

Quicksilver & Roxy เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ประกวดออกแบบกราฟฟิกบนเสื้อยืด ภายใต้หัวข้อ "World - คิดยังไงกับโลกของเรา" Quicksilver Design Award และ Roxy Design Award ชิงทุนทัศนศึกษา พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ออสเตรเลีย และของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2012-03-05 16:30

ประกวดออกแบบ CE Contest II

ประกวดออกแบบกราฟฟิก CE Contest II

ประกวดออกแบบ CE Design Contest 2 นักออกแบบ จะต้องส่งผลงานออกแบบบกราฟิก 3 ชิ้น ภายใต้แนวคิดเดียวกัน คือ กราฟฟิกบน CE Toy, กราฟฟิกบนเพกเกจ CE Toy และกราฟฟิกบนเสื้อยืด ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท หมดเขต 22 มกราคม 2555

Deadline: 
Sun, 2012-01-22 00:00

ประกวดแนวคิดการส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองของไทย

ประกวดแนวคิดการส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองของไทย

เชิญชวนผู้สนใจส่งประกวด "แนวคิดการส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองของไทย" โดยเสนอแนวความคิด และออกแบบระบบส่งเสริมการใช้จักรยานที่สามารถใช้ได้จริงในเมืองไทย ด้วยข้อจำกัดต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ งบประมาณ และกำลังเจ้าหน้าที่ ชิงเงินรางวัลรวมกว่าแสนบาท และโอกาสในการนำไปพัฒนาเพื่อใช้จริง

Deadline: 
Thu, 2012-03-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.