^ Back to Top

ธุรกิจ

โครงการประกวดแข่งขันเชิง ธุรกิจ/ประกวดแผนธุรกิจ หรือแผนการตลาด สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการหาเวทีแสดงความสามารถของตน ในเชิงสร้างสรรค์ ยังอาจเป็นใบเบิกทางสู่การทำงานในองค์กรต่างที่ท่านสนใจด้วย

แข่งขันแผนพัฒนาธุรกิจ "UPCYCLE SOLUTIONS"

แข่งขันแผนพัฒนาธุรกิจ "UPCYCLE SOLUTIONS"

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปทุกสาขา สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันแผนพัฒนาธุรกิจ "UPCYCLE SOLUTIONS" กับโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ 2019” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ แ

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

แข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาดกับ Grab หัวข้อ “ชีวิตดีๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่อง และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์”

แข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาดกับ Grab หัวข้อ “ชีวิตดีๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่อง และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์”

Grab Thailand ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาดกับ Grab หัวข้อ “ชีวิตดีๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่อง และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์”

Deadline: 
Thu, 2019-10-10 16:30

ประกวด "PIM Young Real Estate Planner Contest 2019"

ประกวด "PIM Young Real Estate Planner Contest 2019"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "PIM Young Real Estate Planner Contest 2019" ภายใต้หัวข้อ "Happy School" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมรับทุนกา

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:30

ประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”

ประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand  นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญนิสิ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand  นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

Deadline: 
Tue, 2019-09-10 16:30

แข่งสร้างสรรค์นโยบายและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย กับโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO

แข่งสร้างสรรค์นโยบายและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย กับโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งสร้างสรรค์นโยบายและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย กับโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้คนพลังงานรุ่นใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์

Deadline: 
Fri, 2019-08-30 16:30

แข่งขันแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ "The Challenger by TUBC"

แข่งขันแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ "The Challenger by TUBC"

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ "The Challenger by TUBC" ชิงรางวัล

กติกาการแข่งขัน

Deadline: 
Sun, 2019-08-11 16:30

ประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”

ประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”

ธนาคารออม ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-08-30 16:30

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเย

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1-2) และอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใ

Deadline: 
Fri, 2019-09-20 16:30

แข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand"

แข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ GNSS ASIA ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand" ชิงเงินรางวัลกว่า 115,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-08-09 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ธุรกิจ

Members Online

There are currently 0 users online.