^ Back to Top

แข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ The Challenger 2020 by Lazada

แข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ The Challenger 2020 by Lazada

BBA International Program of Thammasat University ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ The Challenger 2020 by Lazada ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

การแข่งขัน The Challenger 2020 by Lazada คืออะไร?
The Challenger คือการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจเพื่อนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี จัดขึ้นโดย BBA International Program มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้มีความสามารถได้แข่งขันกันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาขององค์กรภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ชนะการแข่งขันจะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน Thammasat Undergraduate Business Challenge(TUBC) 2020 by Lazada ซึ่งเป็นการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านธุรกิจทั่วโลก และในปีนี้การแข่งขันจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับความรู้จากการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการนำเสนอผลงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทชั้นนำ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะและความรู้ในการคิดวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในโลกแห่งธุรกิจอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาเต็มเวลาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั้งนี้หากผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย
 2. ภายในหนึ่งทีมจะต้องประกอบไปด้วยผู้สมัครทั้งหมดเป็นจำนวน 4 คนเท่านั้น
 3. ผู้สมัครสามารถรวมทีมได้ทั้งภายในและนอกคณะหรือวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
 4. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกภายในทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น
 5. ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านรอบสุดท้ายของรายการ The Challenger 2016 หรือนับจากนั้น รวมถึงผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน TUBC ไม่สามารถมีสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

กำหนดการแข่งขัน The Challenger 2020 by Lazada

 • เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน : วันที่ 13 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่ http://tubc.org/challenger_apply2020.html
 • รอบคัดเลือก : วันที่ 10 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก : วันที่ 23 สิงหาคม 2563
 • รอบนำเสนอผลงาน : 29 สิงหาคม 2563
 • ผู้ชนะ 4 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมแข่งขัน Thammasat Undergraduate Business Challenge(TUBC) 2020 by Lazada กับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2563

รางวัลการแข่งขัน
ทีมผู้ชนะในรอบนำเสนอผลงาน 4 ทีมสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนมูลค่า 10,000 บาท ต่อทีม และจะได้เข้าร่วมแข่งขัน TUBC 2020 by Lazada
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook: www.facebook.com/thechallenger
 • Instagram: www.instagram.com/thechallengerofficial
 • Website: www.tubc.org/thechallenger.html

....................................

The Challenger 2020 by Lazada is now back to challenge you all! We are incredibly excited to announce that this year’s application period is now open for online registration from July 13 th to August 7 th, 2020.

To recapitulate, The Challenger is a local business case competition organized by the TUBC committee. The competition brings together teams of local business enthusiasts who will compete against each other to formu​late solutions to real life business issues within a limited time span.

The Challenger will provide students a chance to be a part of an amazing and unforgettable experience. Moreover, this year’s event will be special as it marks the 23rd year of our continuing success in the global business arena. Each year, we aim to provide an opportunity for undergraduate students to utilize their analytical and presentation skills and to challenge themselves in a real business setting, encourage the interactions between students and their potential employers, as well as create awareness about business case competitions region-wide and nation-wide.

Eligibility

 • Participants must be full-time undergraduate students from public or private colleges and universities in Thailand, or full-time undergraduate students from colleges and universities overseas holding a Thai passport.
 • A team must consist of FOUR undergraduate students.
 • A team can consist of students from different faculties and/or different universities.
 • Participants must be a member of one team only.
 • The Finalists of the Challenger 2016 onwards and participants of TUBC are not eligible to apply for the Challenger 2020 by Lazada.

Awards

 • The 4 finalist teams will each receive cash prizes of 10,000 THB and proceed on to Thammasat Undergraduate Business Challenge (TUBC) 2020 by Lazada.
 • All participants who submit the case solution will receive an online certificate.

Event Schedule

 • July 13 – August 7, 2020 : Application period : Online Registration
 • August 10 – 17, 2020 : Qualifying round : Online Submission
 • August 23, 2020 : AnnouncementอOnline media
 • August 29, 2020 : Presentation round : Zoom
 • October 5 – 10, 2020 : TUBC week : Zoom

We highly encourage you to participate in this year’s event and look forward to seeing you this year!

For more information, please visit

 • Facebook page​: www.facebook.com/thechallenger
 • Instagram: www.instagram.com/thechallengerofficial
 • Website: http://www.tubc.org/thechallenger.html

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พชร อัศวอาศุ / Public Relations TUBC

Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
13 Jul 2020 09:00 to 07 Aug 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.