^ Back to Top

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal”

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal”

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal” โดยแชร์ไอเดียกระตุ้นการชอปปิงในยุค New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการฝึกงานกับ Shopee Thailand

โจทย์การประกวด
นำเสนอไอเดียที่จะทำให้คนที่ไม่เคยชอปปิงออนไลน์ มาเริ่มชอปครั้งแรกกับแคมเปญ Shopee 9.9 ในยุค New Normal โดยนักศึกษาจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายเพียง 1 กลุ่มจาก 4 กลุ่มนี้เท่านั้น

 • กลุ่ม A: ผู้สูงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป
 • กลุ่ม B: คุณแม่ลูกอ่อนที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ปี
 • กลุ่ม C: ผู้ชายวัยทำงาน
 • กลุ่ม D: คนต่างจังหวัดช่วงอายุตั้งแต่ 25 - 40 ปี

กฎและกติกา

 1. นำเสนอไอเดียผ่านรูปกราฟิกหรือโปสเตอร์จำนวน 1 ชิ้นงาน โดยสามารถส่งประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือประกวดแบบทีม (ไม่เกิน 3 คน)
 2. เผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง Facebook ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในทีมโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมใส่ #ShopeeNewNormal, #TeamUniversityName (เช่น #TeamTU) และแนบ Link Shopee 9.9 Campaign (https://shopee.co.th/m/99) ไว้ในโพสต์ดังกล่าว
 3. วิธีการส่งผลงาน นักศึกษาจะต้อง Copy Link จากโพสต์ที่เผยแพร่ผลงาน และกรอกลงในแบบฟอร์มของ Shopee ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 โดย Shopee จะคิดคะแนนจากโพสต์ที่นักศึกษากรอกลงในแบบฟอร์มเท่านั้น
 4. รางวัลพิเศษ ส่งเร็ว ส่งไว เอาใจไปเลย! Shopee มีรางวัลแด่คนขยัน ที่ไม่ต้องมากดดันเพราะ Deadline ใครส่งผลงานเร็ว 5 ทีมแรกและทำถูกกติกา รับไปเลยบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท!

ขั้นตอนการประกวด

 1. กรอกใบสมัคร – กรอกข้อมูลลงใบสมัครใน Google Form ให้ถูกต้องครบถ้วน สมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมไม่เกิน 3 คน
 2. สร้างสรรค์ผลงาน - สามารถนำเสนอไอเดียได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แคมเปญ เกม ฟีทเจอร์ใหม่ ๆ หรืออื่น ๆ
 3. แชร์ลง Facebook – หลังจากวางแผนและลงมือทำผลงานเรียบร้อยแล้ว ให้เผยแพร่ผลงานลงบน Facebook โดยใส่ข้อมูลต่อไปนี้ลงไปด้วย
  • #ShopeeNewNormal
  • #TeamUniversityName (เช่น #TeamCU #TeamBU #TeamTU #TeamCMU เป็นต้น ตามชื่อย่อของมหาวิทยาลัยที่น้องๆ กำลังศึกษาอยู่)
  • แนบ Link: https://shopee.co.th/m/99 ไว้ในโพสต์
  • 1 ทีมสามารถส่งได้ 1 โพสต์ และ 1 ผลงานเท่านั้น
  • เมื่อใส่ครบแล้วให้ตั้งค่าโพสต์นี้เป็น Public (สาธารณะ) และกดเผยแพร่
 4. กรอกใบส่งผลงาน – หลังจากแชร์ผลงานบน Facebook เรียบร้อยแล้ว กรอกใบส่งผลงานให้เรียบร้อย โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้อง Copy Link จากโพสต์บน Social แนบมาใน Google Form ส่งผลงาน และเขียนคำอธิบายผลงานใน Google Form ดังกล่าว
 5. รอประกาศผลการแข่งขันจาก Shopee – Shopee จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00 น.
 6. พิธีมอบรางวัล – ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในช่วงเดือนตุลาคม

การสมัครและส่งผลงาน

 • วิธีการสมัคร
  กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยลงในแบบฟอร์มนี้เท่านั้น (https://forms.gle/7U66Gf6o19do5UKs9)
 • วิธีการส่งผลงาน
  กรอกชื่อทีม ชื่อผลงาน และรายละเอียดผลงาน รวมถึงแนบ Link ผลงานที่เผยแพร่บน Facebook ในแบบฟอร์มนี้เท่านั้น (https://forms.gle/VgvSakcu221Hc8TJ8)

กำหนดระยะเวลา

 • นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วม Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2563 ผ่านแบบฟอร์มสำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 • นักศึกษาสามารถร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 ผ่านแบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานเท่านั้น
 • Shopee จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผ่านทาง Shopee Blog (http://shopee.co.th/blog/shopee99-contest)
 • ผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในช่วงเดือนตุลาคม 2563

เกณฑ์การตัดสิน

 1. 70% จากคุณภาพของผลงาน โดยแบ่งเป็น
  • ความเป็นไปได้ในการนำมาใช้จริง 30 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  • ความเรียบร้อยสวยงาม 5 คะแนน
  • ตรงตามโจทย์ที่ได้รับ 5 คะแนน
 2. 30% จาก Social Engagement เช่น Click, Like, Share, Comment เป็นต้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 35,000 บาท พร้อมโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 18,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา มูลค่า 9,000 บาท
 • รางวัลชมเชย มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลพิเศษ ประเภท ‘เสริมกำลังใจ’ รับบัตรกำนัลจาก Shopee มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลพิเศษ ประเภท ‘ส่งเร็ว ส่งไว เอาใจไปเลย’ รับบัตรกำนัลจาก Shopee มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการประกวด

 1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส ถึง ปริญญาตรี และมีอายุระหว่าง 18 - 25 ปีเท่านั้น
 2. บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้จัดการประกวด”) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงาน ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลงานแต่ละประเภทแต่เพียงผู้เดียว และให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุดแล้ว
 3. ผู้เข้าแข่งขันตกลงรับทราบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเนื้อหาหรือภาพลักษณ์ดังต่อไปนี้
  • เนื้อหาผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ของหน่วยงานรัฐ
  • เนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใดๆ
  • เนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบุคคลใดๆ
  • เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลใดๆ
  • เนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม และ/หรือ
  • เนื้อหาอื่นใดที่ไม่สมควรหรือไม่สามารถเผยแพร่ได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการประกวด ทั้งนี้ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกร้องให้ผู้แข่งขันดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือหยุดการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผู้แข่งขันตกลงที่จะปฏิบัติตามคำเรียกร้องของผู้จัดการประกวดทุกกรณี
 4. ผู้แข่งขันตกลงว่าหากผลงานส่งเข้าประกวดของตนได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ผู้แข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว
 5. ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิในการยกเลิกและ/หรือเรียกรางวัลที่ได้มอบไป แล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิในการรับรางวัลหรือการฝึกงาน ถ้าพบว่าผู้เข้าแข่งขันไม่ได้ปฏิบัติหรือผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการประกวดนี้ ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากผู้เแข่งขันได้รับรางวัลที่เป็นเงินไปจากผู้จัดการประกวดแล้ว ผู้แข่งขันจะต้องคืนรางวัลภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ผู้จัดการประกวดร้องขอ หากเพิกเฉยผู้จัดการประกวดมีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้แข่งขันต่อไป
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ในที่สาธารณะ ถูกนำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อนงานประกวดนี้
 7. ผู้แข่งขันยินยอมให้ผู้จัดการประกวดมีสิทธินำผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานไปใช้วิเคราะห์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้แสดงหรือเผยแพร่ตามช่องทางสื่อต่างๆ ของผู้จัดการประกวดได้โดยไม่มีค่าตอบแทน
 8. ผู้แข่งขัน (ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 9. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล: som.kongchanda@shopee.com กรุณาใส่ [Shopee 9.9 Contest 2020] ในหัวข้ออีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์: 097-047-0654 (ฝ่ายประสานงาน Shopee 9.9 Contest)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Athitaya Kongchanda / Shopee

Contest Type: 
Total Prize Money: 
70,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Aug 2020 09:00 to 15 Sep 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.