^ Back to Top

ประกวดแผนการตลาดในรูปแบบ VDO "Somjeed Challenge"

ประกวดแผนการตลาดในรูปแบบ VDO "Somjeed Challenge"

MAJU Happy Goat ร่วมกับ บริษัทส้มจี๊ดเอ็นเอตร์ไพรซ์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดในรูปแบบ VDO "Somjeed Challenge" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ได้รับการการสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยบริษัทส้มจี๊ดเอ็นเตอร์ไพร์ส์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

เงื่อนไขการสมัคร

  • เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดชั้นปี ซึงมีสมาชิกร่วมทำงาน 2-3 คน
  • สามารถเข้ารับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังโจทย์การแข่งขันและการอบรมแผนการตลาดจากโครงการจากบริษัทสัมจี๊ดเอ็นเตอรไพร์ส์ (สถานที่และกำหนดการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
  • สามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

โจทย์การแข่งขัน
นักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน คิดแคมเปญการตลาดดิจิตัล Somjeed Challenge สำหรับ “มาจู แฮ็ปปี้ โก้ท นมแพะสด 100%” ภายใต้แนวคิด ชุมชนก้าวไกล ธุรกิจใต้ก้าวหน้า เพื่อทำให้นมแพะและผลิตภัณฑ์จากนมแพะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในพื้นที่ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมแพะนม และการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาคที่มั่นคง ต่อเนื่อง

กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาการรับสมัครวันนี้ - 31 มกราคม 2564

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ : งบประมาณในการทำงานการตลาด 30,000 บาท + ค่าบริหารงาน 20% และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 4 รางวัล : บัตรกำนัลสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ MAJU Happy Goat มูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Popular Vote การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement) เมื่อได้รับ คลิปจากผู้เข้าร่วมฯ ทางทีมงานจะโพสลงในช่องทางของ MAJUHAPPYGOAT เพื่อให้ผู้สนใจร่วมลงคะแนนโดยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

ติดต่อสอบถาม

  • อ. อักษิกา จันทรวินิจ
  • aksika@somjeed.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อ. อักษิกา จันทรวินิจ

Contest Type: 
Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
09 Dec 2020 02:34 to 31 Jan 2021 02:34

Members Online

There are currently 0 users online.