^ Back to Top

ประกวดแผนการตลาด

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 หัวข้อ "ปลุกระดมพลังวัยรุ่น หนึบหนับทั้งเมือง ชิวชิวทั้งประเทศ" ชิงโล่พระราชทานส

Deadline: 
Tue, 2019-01-29 16:00

ประกวดแผนการตลาด "U POWER DIGITAL IDEA CHALLENGE season 3"

ประกวดแผนการตลาด "U POWER DIGITAL IDEA CHALLENGE season 3"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "U POWER DIGITAL IDEA CHALLENGE season 3" ชิ

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 16:00

ประกวดแผนการตลาด "Grab Campus Challenge 2018"

ประกวดแผนการตลาด "Grab Campus Challenge 2018"

Grab Taxi (Thailand) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "Grab Campus Challenge 2018" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2018-10-17 16:00

ประกวดแผนการตลาดนมไทย - เดนมาร์ค ปีที่ 3 “Milketing การตลาดต่อยอด "นมไทย-เดนมาร์ค" From Gen Z to Gen X” และประกวดทีมเชียร์

ประกวดแผนการตลาดนมไทย - เดนมาร์ค ปีที่ 3 “Milketing การตลาดต่อยอด "นมไทย-เดนมาร์ค" From Gen Z to Gen X” และประกวดทีมเชียร์

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดนมไทย - เดนมาร์ค ปีที่ 3 “Milketing การตลาดต่อยอด "นมไทย-เดนมาร์ค" From Gen Z to Gen X” และประกวดทีมเชียร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเ

Deadline: 
Mon, 2018-10-01 16:00

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (JUNIOR MARKETING ASSOCIATION OF THAILAND หรือ J-MAT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Wed, 2018-01-31 16:00

ประกวดแผนการตลาด "MAT AWARD 2017"

ประกวดแผนการตลาด "MAT AWARD 2017"

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "MAT AWARD 2017" ชิงรางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับสากล เข้าร่วมการแข่งขัน Asia Marketing Excellence Awards

Deadline: 
Tue, 2017-10-10 16:00

แข่งขัน "GRAB ISAN Campus Challenge 2017"

แข่งขันด "GRAB ISAN Campus Challenge 2017"

Grab ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ในภาคอีสาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "GRAB ISAN Campus Challenge 2017" หัวข้อ “ทำอย่างไรให้คนในภาคอีสานใช้ Grab?” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-08-25 16:00

ประกวดแผนการตลาด "U Power Digital Idea Challenge Season 1"

ประกวดแผนการตลาด "U Power Digital Idea Challenge Season 1"

MDE และ ATCI โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก MOE และมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 40 สถาบัน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "U Power Digital Idea Challenge Season 1" เป็นหนึ่งในกิจกรรมภา

Deadline: 
Fri, 2017-02-10 16:30

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26 หัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y”

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26

J-MAT ร่วมกับ Major Cineplex Group ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26 หัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y” ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูค่า

Deadline: 
Tue, 2017-01-31 16:00

ประกวดแผนการตลาด Krungsri IMAX: The Young Startup Marketer 2017

ประกวดแผนการตลาด Krungsri IMAX: The Young Startup Marketer 2017

กรุงศรีไอแมกซ์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด Krungsri IMAX: The Young Startup Marketer 2017 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-02-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดแผนการตลาด

Members Online

There are currently 0 users online.