^ Back to Top

แข่งขันคิดแผน Digital Marketing พาแบรนด์ผลิตภัณฑ์กันแดด SUNCUT ให้ปัง ทันยุค 2020 "C Channel Yellow Project"

แข่งขันคิดแผน Digital Marketing พาแบรนด์ผลิตภัณฑ์กันแดด SUNCUT ให้ปัง ทันยุค 2020 "C Channel Yellow Project"

C Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันคิดแผน Digital Marketing พาแบรนด์ผลิตภัณฑ์กันแดด SUNCUT ให้ปัง ทันยุค 2020 “C Channel Yellow Project supported by SUNCUT” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท และสัมภาษณ์ Podcast กับ Nuttaputch.com

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือจากตารางเรียน และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
 2. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสาร การตลาด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์การกำหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานและแผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการติดตามประเมินผล
 3. เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์กับการทำงานจริง
 4. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 5. เพื่อสร้างต้นแบบโมเดลธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. นิสิต/นักศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)
 2. ไม่จำกัดสาขาวิชา คณะ และสถาบัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลายทีมได้)
 3. จัดตั้งสมาชิกทีม จำนวน 3-6 คน
 4. เป็นคนที่พร้อมพัฒนาศักยภาพ ลงสนามท้าทายทุกโจทย์
 5. สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน
 6. หากคณะกรรมการได้ประกาศชื่อทีมที่ผ่านการประกวดรอบแรกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อสมาชิกในทีมได้

การสมัครและส่งผลงาน
สมัครผ่านทาง www.CChannelYellowProject.com โดยการส่งผลงาน

 • Presentation แนะนำทีมของตัวเอง โดยการส่งไอเดียหรือผลงานที่สื่อสารให้กรรมการรู้ว่าทำไมจะต้องเลือกทีมคุณเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบ เป็นรูปแบบไฟล์ PDF 1 หน้า A4 หรือรูปแบบ VDO clip (MP4) ความยาวไม่เกิน 1 นาที ขนาด 1280 x 720 ขึ้นไป (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 60MB)
 • แผนการตลาดฉบับย่อเกี่ยวกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ SUNCUT (ถ้ามี) สามารถส่งเป็นรูปแบบไฟล์ PDF ความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4

กำหนดการแข่งขัน

 • รับสมัคร : 20 ธ.ค. 62 – 14 ก.พ. 63
 • ประกาศผล 10 ทีม : พุธ 19 ก.พ. 63
 • Workshop และรับโจทย์ : ศุกร์ 21 ก.พ. 63
 • Final Presentation : อาทิตย์ 15 มี.ค. 63
 • ประกาศผลทีม winner : จันทร์ 23 มี.ค. 63

รางวัลการประกวด

 • สำหรับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการทำแผนการตลาดทีมละ 10,000 บาท และได้เข้าร่วม Workshop กับ Marketing expert อย่าง คุณแก่ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง และ คุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ CEO Ookbee/500 startups ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งรับโจทย์
 • รางวัลชนะเลิศ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท และสัมภาษณ์ออก Podcast ช่อง Nuttapatch.com
 • รางวัล C Channel Standout idea 1 รางวัล รับเงินรางวัล 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • 090-1100739 (คุณเมย์)
 • Facebook: C Channel Yellow Project Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Ratirat Sungthong

Contest Type: 
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 Jan 2020 09:00 to 14 Feb 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.